ACTIUNI CIVILE

Voi incerca sa trec in revista cele mai relevate actiuni civile care se intalnesc in practica.

CABINETUL SE IMPLICA ACTIV IN INITIEREA , DERULAREA SI FINALIZAREA SI A ALTOR TIPURI DE ACTIUNI CIVILE decat cele enumerate mai jos, care sunt doar exemplificative si nu limitative.

a) pot fi actiuni in constatarea nulitatii contractului;

– in cadrul acestor actiuni obiectul este un contract care ,din anumite motive, este lovit de nulitate relativa sau absoluta, dupa caz.

b) actiuni in rezilierea sau rezolutiunea contractului

– aceste actiuni sunt initaite in momentul in care ,existand un contract, partea care va avea caitatea de parat , nu si-a respectat obligatile asumate in contract sau si-a executat obligatiile in mod defectuos

– prin ele se urmareste restabilirea situatiei initiale dintre parti inainte de incheierea contractului sau incetarea efectelor contractului, pentru viitor.

c) actiuni de iesire din indiviziune

– aceste actiuni sunt intalnite atat in cazul unei coproprietati ce s-a nascut din vointa partilor sau ca urmare a unei mosteniri la care au venit mai multe persoane

– se initiaza daca persoanele aflate in indiviziune nu cad de comun acord asupra modului de iesire din indiviziune

d) actiunea in granituire

– este o actiune prin care reclamantul solicita instantei sa stabileasca hotarul dintre proprietatea sa si proprietatea paratului

– in raport de obiectul cererii , actiunea in granituire este o actiune posesorie ,adica actiunea pentru stramutarea de hotar

sau actiune petitorie daca are ca obiect delimitarea proprietatilor limitrofe

daca se cere o parte determinata din terenul limitrof, pe care vecinul o detine, granituirea implica o revendicare.

e) actiunea in constatarea uzucapiunii

este o actiune pe care posesorul unui bun imobil ,indeplinid conditiile impuse de lege, solicita ca, pe cale judecatoreasca, sa se constate ca a devenit proprietarul acelui bun

in cazul admiterii actiunii, hotararea tine loc de titlu de proprietate in favoarea reclamantului

f) actiunea in revendicare a imobilelor

– este o actIune prin care se apara dreptul de proprietate. Proprietarul care a pierdut posesia lucrului, cere restituirea acestuia de la cel la care se gaseste

– este o actiune care pune in discutie existenta dreptului de proprietate, reclamantul avand obligaia de a-si dovedi calitatea de proprietar

e) actiunea negatorie

– este o actiune prin care, titularul dreptului de proprietate al bunului cu privire la care se exercita un drept real ( uzufruct,uz,superfcie, abitatie, servitute), contesta paratului ca ar avea un asemenea drept asupra bunului respectiv.

– este un mijloc de aarare a dreptului de proprietate in ceea ce priveste atributele acestuia

f) actiuni cu privire la servituti

g) actiunea confesorie

– este o actiune prin care titularul unui drept de uzufruct, uz, abitatie sau servitute isi apara acest drept

h) actiuni posesorii – prin acestea se apara drepturile posesorului unui bun

* – actiune posesorie in complangere; aceasta poate fi introdusa pentr a face sa inceteze orice fel de tulburare a posesiei, adica o tulburare menita sa impiedice exercitarea posesiei ( pretentie contrara)

* – actiunea posesorie in reintegrare – aceasta actiune apara posesia in cazul in care depsedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta

– asemenea actiuni pot fi introduse si de persoane care nu au calitatea de proprietari ai bunului ( ex uzufructuari), deoarece prin intermediul lor nu se stabileste un drept de proprietatate

i) actiuni in restituire

* imbogatirea fara justa cauza

– se initiaza in cazul in care patrimoniul reclamantului s-a micsoarat in timp ce ,prin acest lucru, patrimoniul paratului s-a marit, fara ca aceasta marire de patrimoniu sa aiba o justificare legala

* plata lucrului nedatorat

– se initiaza atunci cand o persoana face o plata catre alta persoana crezand ca datoreaza acest lucru , insa in realitate plata nu era datorata

j) actiuni de raspundere civila delictuala

* – se intalnesc cand se are in vedere raspunderea pentru fapta proprie( a paratului)

* cand se are in vedere cazul raspunderii pentru fapta ilicita a altei persoane pentru care paratul este rraspunzator

* cand se are in vedere raspunderea pentru prejudicii cauzate de lucrurile sau animalele aflate in paza juridica a paratului

* cand se are in vedere raspunderea proprietarului(paratului) pentru prejudiciile produse prin ruina unei constructii care ii apartin

Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81 begin_of_the_skype_highlighting 0722.33.80.81 end_of_the_skype_highlighting

Comments are closed.

Apel direct
Adresa