contributiile membrilor intreprinderii familiale

CONTRIBUTII PE CARE UN MEMBRU AL INTREPRINDERII FAMILIALE LE PLATESTE CONFORM OUG 58/2010

  • Fiecare asociat al intreprinderii familiale datoreaza impozit pe venit, in functie de participarea sa la intreprindere.
  • De asemenea, datoreaza contributia la asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.
  • Veniturile obtinute de catre membrii intreprinderii familiale se constituie in venituri de natura profesionala si sunt definite ca fiind venituri, altele decat cele salariale, obtinute de o persoana fizica din orice alte activitati decat cele definite ca fiind dependente, activitati desfasurate in afara unei relatii de angajare.
  • Veniturile obtinute din activitatea desfasurata de intreprinderea familiala sunt incluse in categoria veniturilor din activitati independente care cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Nu constituie venituri de natura profesionala in intelesul mai sus aratat :

– Veniturile din cedarea folosintei bunurilor

– Veniturile din investitii

– Veniturile din pensii

– Veniturile din activitati agricole

– Veniturile din premii si activitati de noroc

– Veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

– Veniturile din alte surse definite conform art 78 alin 1 lit a-d di alin 2 din codul fiscal si veniturile realizate primite de persoanele fizice din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa