reziliere sau rezolutiune

REZILIERE SAU REZOLUTIUNE?

In practica, multa lume face confuzie intre rezilere si rezolutiune.

La o prima vedere, diferenta nu prezinta importanta insa, in plan juridic, cele doua termene comporta consecinte juridice diferite.

Termenul de REZOLUTIUNE este expres prevazut in cuprinsul unor articole de drept civil ,alte ori sunt folositi termeni asociati acceptiunii de rezolutiune ( exemplu termenul “desfiintare”).

In esenta, termenul de rezolutiune inseamna desfiintarea ,cu efecte retroactive, a contractelor sinalagmatice din cauza neexecutarii culpabile a obligatiei uneia dintre parti.

Desfiintarea poate avea loc pe cale conventionala sau judiciara, dupa caz.
Rezolutiunea se aplica contractelor sinalagmatice , cu executare uno ictu, pentru neexecutarea culpabila a uneia dintre obligatiile contractuale.
Asa cum am aratat, ea produce efecte retroactive si repune partile in situatia anterioara incheiereii actului juridic.
Rezolutiunea se poate solicita si cu daune interese, avand in vedere ca, de regula aceasta rezolutiune intervine din culpa uneia dintre partile contractante.

REZILIEREA

Desi ca si rezolutiunea, termenul nu are o definitie bine conturata nici legislativ nici doctrinar, se accepta faptul ca ea este folosita in cazurile in care se desfiinteaza ,cu efecte pentru viitor, un contract cu executare succesiva.

Rezilierea poate fi voluntara bilateral- cand ambele parti sunt de acord privind incetarea contractului – sau unilateral cand rezilierea intervine ca urmare a vointei uneia dintre parti, vointa exprimata in acord cu drepturile conferite de lege sau ca urmare a invocarii unei clauze contractuale ce ii permite rezilierea unilaterala.

Rezilierea poate interveni si fortat, independent de vointa partilor, prin disparitia unuia dintre elementele esentiale ale contractului ( exemplu decesul uneia dintre parti).
Rezolutiunea se poate cere si pe cale judiciara, in acest caz fiind vorba, de fapt, tot de o reziliere voluntara, ca urmare a exprimarii vointei unilaterale a uneia dintre parti.

In cazul rezilierii, nu se pot cere inapoi prestatiile déjà executate, ca in cazul rezolutiunii.

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa