Cesiunea de creanta

Cesiunea de creanta este un contract prin care creditorul transmite creanta care ii apartine, altei persoane.

Cesiunea de creanta se poate face cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Partile din contractul de creanta se numesc:

cedent – persoana care transmite creanta

cesionar – persoana care primeste creanta

Cesiunea de creanta poate fi sub forma vanzarii sau un alt contract cu titlu oneros ( ex. contract de schimb).

Fiind un contract, cesiunea trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate prevazute la contracte.

La cesiunea de creanta, predarea intre cesionar si cedent se face prin predarea titlului constatator al creantei.

Debitorul cedat – este persoana care are calitatea de debitor fata de cedend, pana la momentul cesiunii de creanta si ,ulterior, fata de cesionar, dupa momentul cesiunii de creanta.

Debitorul cedat este tert fata de cesiune si, in consecinta, nu este necesar acordul lui in vederea realizarii cesiunii de creanta.

Cu toate acestea, pentru a-i fi opozabila aceasta cesiune lui cat si celorlalti terti trebuie indeplinite unele formalitati, cea care vizeaza debitorul cedat fiind cea a notificarii sau acceptarii cesiunii de creanta de catre debitor.

Notificarea se face de catre cesionar sau cedent.

Acceptarea cesiunii de creanta semnifica luarea la cunostinta asupra cesiunii.Daca acceptarea se face sub semnatura privata, ea este opozabila numai debitorului cedat.

Unele cesiuni de creanta necesita ,pentru opozabilitate, resepctarea unor reguli speciale.

Efectele cesiunii de creanta:

– efectele actelor judicie care se infaptuiesc prin intermediul ei

– efecte specifice cesiunii de creanta

Intre parti: la momentul incheierii contractului de cesiune, creanta se transfera in patrimoniul cesionarului, cu toate drepturile sale.

Fata de terti: cesiunea isi produce efectul de la momentul notificarii sau acceptarii ei de catre debitorul cedat.

Efectele cesiunii;

cand cesiunea se face cu titlu oneros, se naste si obligatia de garantie in sarcina cedentului; de drept si conventionala.

Garantia de drept cuprinde obligatia cedentului de a garanta existenta creantei si a accesoriilor sale, la momentul cesiunii.

Garantia conventionala; partile pot agrava sau limita obligaia de garantie a cedentului.

Garantia poate exista numai in limita pretului cesiunii, nu in limita valorii nominale a creantei.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa