Gestiunea intereselor altuia

Gestiunea intereselor altei persoane

Gestiunea intereselor altei persoane se defineste ca fiind faptul unilateral si voluntar( cu intentie) al unei persoane de a savarsi acte materiae sau juridice in intereseul altei persoane fara a primi mandat de la aceasta persoana( fara a fi imputernicit).

Persoana care face aceste acte de gestiune se numeste gerant.

Persoana in interesul careia se efectueaza aceste cte se numeste gerat.

care sunt conditiile existentei gestiunii intereselor altor persoane?

1. trebuie sa fi fost savarsite fapte de gestiune exprimate atat prin faptemateriale cat si prin acte juridice.

Actul de gestiune trebuie sa isi pastreze caracterul de administrare al patrimoniului in favoarea caruia seefectueaza acest act/fapt.

2. actul de gestiune trebuie sa fie util intereselor geratului

3. actul de gestiune trebuie sa fie facut cu intentia de a gera interesele geratului, fara imputernicirea gerantului de catre gerat si fara stiinta acestuia.

4. gestiunea de afaceri nu trebuie sa fie in interesul exclusiv al geratului.

5. faptele de gestiune trebuie sa fi fost facute cu intentia de a obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor ocazionate de indeplinirea lor.

Cand o persoana gereaza interesele altei persoane trebuie sa respecte si obligatiile care ,prin efectul legii, ii revin si anume:

– trebuie sa indeplineasca gestiunea pe care a inceput-o din proprie initiativa ca un bn proprietar

-odata inceputa gestiunea, ea trebuie continuata pana cand geratul sau mostenitorii sai sunt in masura sa o preia, cat timp continuarea acesteia nu devine prejudiciabila pentru gerant

-trebuiesa dea socoteala geratului cu privire la toate operatiunile efectuate pentru a se putea stabili utilitatea lor

– este necesar a executa obligatiile asumate fata de terti, in masura in care a incheiat acte juridice in nume propriu cu tertii dar de care urmeaza sa beneficieze geratul

La randul sau, geratul are si el unele obligatii:

– sa restituie gerantului toate cheltuielile facute de acesta in gestionarea intereselor sale( cheltuieli necesare si utile)

– sa indemniza pe gerant pentru obligatiile asumate si neindeplinite dar care trebuie indeplinite in viitor

– sa execute fata de terti obligatiile care decurg din actele juridice incheiate de gerant ,pentru gerat.

Ratificarea gestiunii

daca geratul ratifica ulterior gestiunea, aceasta se transforma retroactiv in contract de mandat. In acest caz, gerantul nu mai este nevoit sa dovedeasca utilitatea gestiunii iar dobanzile , in folosul gerantului, incep sa curga din ziua efectuarii cheltuielilor in favoarea geratului.

Proba gestiunii de afaceri:

Proba se poate face cu orice mijloc de proba, cand este vorba de un fapt material.

Cand operatiunea se materializeaza in acte juridice, proba se face conform regulilor de proba ale actelor juridice.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa