Raspunderea pentru fapta proprie

Elemente din materia raspunderii pentru fapta proprie

Codul civil prevede care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a se angaja raspunderea civila delictuala a unei persoane fizice; astfgel putem enumera:

* existenta unei fapte ilicite
* existenta unui prejudiciu
* legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu
* existenta culpei
* capacitatea delictuala a celui ce a savarsit fapta ilicita

Fapta ilicita: inseamna orice fapta prin care, incalcandu-se o norma juridica, se cauzeaza un prejudiciu unui subiect de dreptcivil sau intereselor acestuia.

Ce inlatura caracterul ilicit al faptei?

* legitima aparare
* starea de necesitate
* indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege, ori a ordinului superiorului
* exercitarea unui drept
* consimtamantul victimei

Prejudiciul:

* doar existenta unui prejudiciu angajeaza raspunderea delictuala
* el este rezultatul incalcarii unui drept subiectiv al persoanei
* poate fi si rezultatul incalcarii unor simple interese ale victimei
* poate fi patrimonial si moral

Conditiile pentru repararea prejudiciului:

* sa fie cert
* sa nu fi fost reparat inca

Cum se poate repara prejudiciul?

Prejudiciul se poate repara prin invoiala persoanelor implicate.

Daca persoanele implicate nu se pot intelege ,acestea pot apela la instanta judecatoreasca pentru stabilirea existentei si intinderii prejudiciului.

Este necesar a exista un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul produs.

De asemenea, este necesar a se stabili vinovatia celui care produce prejudiciul.

Formele vinovatiei:

* intentia directa
* intentia indirecta
* culpa sub forma neglijentei
* culpa sub forma imprudentei

Cazuri in care culpa este inlaturata:

* prejudiciul provine din culpa victimei
* faptul unui tert pentru care autorul prejudicului nu este tinut sa raspunda
* cazul fortuit
* forta majora

Comments are closed.

Apel direct
Adresa