Rezerva succesorala

REZERVA SUCCESORALA

Rezerva succesorala este o limitare legala a dreptului de dispozitie al defunctului relative la liberalitati, indifferent ca este vorba de liberalitati mortis causa ori donatii.
In masura in care exista mostenitori rezervatari si defunctul a dispus de bunurile sale prin donatii sau prin testament, masa succesorala se imparte in doua: rezerva succesorala si cotitatea disponibila.

Rezerva succesorala se constituie din acea parte a mostenirii care revine ,in mod obligatoriu, mostenitorilor rezervatari, chiar impotriva vointei defunctului.

Rezerva este o parte a mostenirii ce este indisponibila, in temeiul legii, defunctului, adica nu poate dispune de ea, in favoarea altor persoane si in detrimentul rezervatarilor.

Rezerva se calculeaza nu asupra mostenirii pe care defunctul o lasa ci asupra mostenririi care ar fi lasat-o daca nu ar fi dispus prin donatii.

Rezerva succesorala poate fi invocata numai de mostenitorii rezervatari care au o vocatie succesorala utila( concreta), nu au renuntat la mostenire, au capacitate succesorala si nu sunt nedemni.

Mostenitorii rezervatari nu pot renunta la rezerva si nici nu o pot accepta mai inainte de a se deschide succesiunea ( dupa decesul celui pe care il mostenesc)

Rezerva succesorala este atribuita in mod colectiv mostenitorilor, alcatuind o masa de bunuri , legea stabilind numai cotitatea disponibila in prezenta mostenitorilor rezervatari.

Cine are calitatea de mostenitor rezervatar?

Mostenitori rezervatari sunt:

– Descendentii defunctului, fara limitare in grad( copii, nepoti de copii, stranepoti de copii etc)
– Ascendentii privilegiati( mama si tata)
– Sotul supravietuitor

Intinderea rezervei variaza in functie de numarul descendentilor:

– Un descendent – ½ din mostenire
– Doi descendenti – 2/3 din mostenire
– Trei sau mai multi descendenti – ¾ din mostenire
Aceasta impartire se face cand este vorba de copiii defunctului. Daca acestia sunt predecedati, rezerva se va calcula dupa numarul tulpinilor, adica al descendentilor de grad I ( copiii ), si nu dupa numarul nepotilor, stranepotilor etc( descendenti de grad II,III etc)care vin efectiv la mostenire.

Dupa numarul ascendentilor privilegiati ( mama ,tata)

– Rezerva ambilor parinti este de ½ din mostenire
– Daca doar unul dintre ei vine la mostenire, rezerva este de ¼ din mostenire

Rezerva sotului supravieuitor

– Calitatea sa de mostenitor rezervatar este data de legea nr 319/1944.

Daca intr-un articol precedent am vorbit de cota ce revine sotului supravietuitor in prezenta unei mosteniri legale, aici voi enumera procentele rezervei succesorale ale sotului supravietuitor in raport cu diferitele clase de mostenitori legali astfel:

a) 1/8 din mostenire daca vine in concurs cu descendentii defunctului
b) 1/6 din mostenire cand vine in concurs atat cu ascendentii privilegiati cat si cu colateralii privilegiati
c) ¼ din mostenire cand vine in concurs cu ascendentii prvilegiati sau cu colateralii privilegiati
d) 3/8 din mostenire candvine in concurs cu ascendentii ordinari sa colateralii ordinari
e) ½ din mostenire in lipsa oricaror mosteniroti din clasele mostenitorilor legali

  • Rezerva sotului supravituitor este o fractiune calculate din cota care I se cuvine ca mostenitor legal
  • Rezerva sotului supravietuitor se atribuie individual, calculandu-se distinct de rezervele mostenitorilor cu care concureaza
  • Dreptul de rezerva succesorala nu ii este recunoscut pentru bunurile apartinand gospodariei casnice si pentru darurile de nunta cu conditia ca prin liberalitatile facute de cel care face liberalitati, sa nu se fi adus atnigere rezervei sotului supravietuitor.

Amintesc ca rezerva sotului supravietuitor se calculeaza prin raportare la valoarea integrala a mostenirii, deci inclusiv a valorii mobilierului si darurilor de nunta.

Despre cotitatea disponibila speciala AICI ( se aplica atunci cand vorbim de descendenti ai defunctului din afara ultimei sale casatorii, deci descendenti care nu sunt rude de sange cu sotul supravietuitor)

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Este util? Faceti-l cunoscut. Apasati Recommend This Site/Page pentru a-l trimite

Comments are closed.

Apel direct
Adresa