uzucapiunea

UZUCAPIUNEA

Notiuni genrale

Uzucapiunea este o modalitate legala de dobandire a proprietatii sau a altui drept real ca urmare a posedarii neintrerupte a acestuia pe toata perioada stabilita de lege.

Uzucapiunea se mai numeste si prescriptie achizitiva.

Toate bunurile imobile care se gasesc in circuitul civil pot fi dobandite prin uzucapiune, daca se indeplinesc conditiile prevazute de lege.
Bunurile care fac parte din domeniul public al statului nu pot fi uzucapate( adica nu pot fi dobandite prin uzucapiune).
Uzucapiunea presupune o posesie utila, deci neviciata. Posesia trebuie sa fie continua, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
Nu se cere conditia ca proprietarul lucrului sa stie ca bunul sau este posedat de o alta persoana.

Uzucapiunea este de doua feluri: de 30 de ani si uzucapiunea de la 10 pana la 20 de ani.

Uzucapiunea de 30 de ani.

Pentru a putea fi invocata aceasta uzucapiune trebuie indeplinite doua conditii:
a) Sa existe o posesie de 30 de ani
b) Posesia sa fie utila
Nu se cere ca posesorul sa fie de buna credinta si nici nu se cere existenta vreunui titlu.
Uzucapiunea trebuie invocata si dovedita de cel care poseda fie pe calea actiunii principale ( cerere de chemare in judecata) fie pe cale de exceptie( in cursul unui proces aflat in curs de solutionare).

Uzucapiunea de la 10 pana la 20 de ani.

Conditii cumulative:
a) Sa existe o posesie utila a lucrului
b) Posesia sa fie intemeiata pe un just titlu
c) Posesia sa dureze de la 10 la 20 de ani
d) Posesia sa fie de buna credinta

Aceasta uzucapiune poate fi invocata numai fata de imobile luate in mod individual.

Ce este just titlul?
Just titlul este un act translativ de proprietate care provine de la o alta persoana decat adevaratul proprietar. Reclmantul trebuie sa faca dovada justului titlu dupa regulile de drept comun.
Justul titlu trebuie dovedit separat de buna credinta.
Un titlu nul nu poate servi ca baza a uzucapiunii de scurta durata.
Un titlu anulabil ( lovit de nulitate relativa) poate fi invocat ca just titlu fata de terte persoane,cu exceptia persoanei care are dreptul sa invoce nulitatea relativa. Cu toate acestea dupa trecerea termenului in care se putea invoca nulitatea relativa, actul anulabil devine valabil si poate fi opus si celui care ar fi putut sa ceara anularea .
Justul titlu trebuie sa aiba data certa.

Buna credinta – se intelege prin aceasta convingerea gresita a posesorului ca adobandit bunl de la adevaratul proprietar. Buna credinta trebuie sa existe la momentul dobandirii bunului, si nu pe tot parcursul exercitarii posesiei. Buna credinta se prezuma.

Termenul de 10 pana la 20 de ani.

Se aplica termenul de 10 ani in situatia in care adevaratul proprietar locuieste in raza teritoriala a aceluiasi tribunal judetean unde se afla imobilul.

Se aplica termenul de 20 de ani daca adevaratul proprietar locuieste in raza teritoriala a altui tribunal judetean unde se afla imobilul.

De ce se numeste de la 10 pana la 20 de ani?

Explicatia este urmatoarea:

A)In cazul in care adevaratul proprietar a locuit un timp in raza teritoriala a aceluiasi tribunal judetean in care se afla imobilul, si apoi se muta in raza teritoriala a altui tribunal judetean , conform art 1896 cod civil termenul de uzucapiune se calculeaza astfel;
La numarul anilor in care proprietarul a locuit in aceeasi raza teritoriala se adauga dublul anilor care ramasesera pana la implinirea a 10 ani.
Ca exemplu concret; proprietarul locuieste 5 ani in aceeasi raza teritoriala cu imobilul si ulterior se muta. Pana la 10 ani ,mai trebuia sa treaca inca 5 ani..Dublul acestei perioade este 10. Astfel, termenul pentru implinirea uzucapiunii este de 5 ani( primii ani) plus 10 ani ( dublul anilor ramasi) – in total fiind 15 ani.

B)A doua situatie: proprietarul locuieste initial in alta raza teritoriala a tribunalului judetean in care se afla imobilul, apoi se muta in aceasi raza teritoriala. In aceasta situatie, se scade prima perioada din termenul de 20 de ani apoi anii ramasi se injumatatesc.
Caz concret: proprietarul locuieste in alta raza teritoriala timp de 14 ani apoi se muta in aceeasi raza teritoriala. Diferenta dintre 20 si 14 este de 6 ani. In acest caz termenul de implinire a prescripriei achizitive este de 14 plus 3( jumatate din cei sase ani ramasi), adica 17 ani.

Termenul uzucapiunii se calculeaza pe zile. Ziua in care incepe prescriptia nu se ia in calcul. Prescriptia se considera implinita la implinirea ultimei zile a termenului.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa