Delegarea

Ce este delegarea?

Delegarea nu trebuie cnfundata cu delegarea de atributii care are loc la acelasi loc de munca iar salariatul inlocuieste pe o perioada determinate un alt salariat, preluandu-I functia.Cu alte cuvinte, delegarea de atributii inseamna schimbarea temporara a functiei cu o alta functie, la acelasi loc de munca.

De asemenea, delegarea nu poate fi confundata nici cu delegarea de competenta, care consta in renuntarea unei atributii esentiale ale unei functii.

Un termen foarte uzitat pntru a defini deplasarea in interes de serviciu, este delegatia.

Delegarea se defineste ca fiind exercitarea temporara a atributiilor de serviciu in afara locului de munca a salariatului, din dispozitia unilaterala a angajatorului.

Delegarea se poate dispune ori de cate ori interesul societatii o cere, salariatul trebuind sa isi exercite atributiile la o alta locatie aratata de catre angajator.

Ordinul de delegare se emite fara a fi nevoie de acordul salariatului, angajatorul neavand obligatia de a justifica tehnic sau economic, delegarea.

Salariatul nu este in masura sa refuze delegarea, refuzul sau putand indreptati angajatorul sa dispuna masuri sanctionatorii disciplinare, in conformitate cu dispozitiile normelor codului muncii.

Salariatul poate refuza delegarea numai in masura in care aceasta contravine dispozitiilor legi, ordinii publice sau bunelor moravuri.

Care este efectul principal al delegarii?

Modificarea cu caracter temporar al locului muncii.

Delegarea presupune exercitarea atributiilor de serviciu la orice alta locatie decat cea prevazuta prin contractul individual de munca. Astfel, salariatului nu ii va fi modificata fisa postului. Totusi, cu acordul acestuia, se pot face modificari sau precizari in legatura cu activitatea ce o va avea de desfasurat, daca aceasta poate avea anumite particularitati. Precizarile se insereaza in ordinul de delegare. Nici atributiile suplimentare nu sunt interzise de lege, cat timp ele sunt conforme competentelor salariatului si nu schimba semnificativ atributiile sale de serviciu.

Delegarea poate fi dispusa :

– de la sediul principal al unitatii , la sediul uneia dintre sucursalele sale, la un punct de lucru- in aceeasi localitate

– de la o sucursala dintr-o localitate la un punct de lucru intr-o alta localitate

– de la sediul angajatorului la sediul unei alte unitati

Care este durata delegarii?

Delegarea poate fi dispusa unilateral de catre angajator pe o perioada de maxim 60 zile.

Prelungirea delegarii se poate face apoi numai cu acordul salariatului, cu cel mult 60 zile.

Delegarea se poate dispune si fragmentat, nu este obligatoriu sa cuprinda o perioada unica.

Important de stiut este si faptul ca zilele stabilite pentru delegare sunt zile calendaristice.

Alte elemente importante

Delegarea:

– nu suspenda contractul individual de munca intre salariat si angajatorul sau.

– Nu suspenda prestarea muncii si nici plata salariului

– Intreaga perioada a delegarii constituie vechime in munca

– Prereogativa disciplinara revine angajatorului ce a dispus delegarea

– Salariatul beneficiaza de protectie sub aspectul sanatatii si securitatii in munca

– Salariatul raspunde patrimonial in fata nagajatorului sau

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa