exceptia tardivitatii si decaderea

EXCEPTIA TARDIVITATII

Termenul de procedura este definit ca fiind intervalul de timp inauntrul caruia trebuie indeplinit sau ,dupa caz, oprit sa se savarseasca un anumit act de procedura.

Nerespectarea unui termen procedural este sanctionat cu decaderea .

Exemple:

–          Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea paratului de a mai putea propune probe si de a invoca exceptii in afara celor de ordine publica

–          Partea este obligata, sub pereapsa decaderii, sa depuna cu cel putin 5 zile inaintea teremenului, copii certificate de pe inscrisurile invocate

–          Cand s-a cerut dovada cu martori si a fost incuviintata in conditiile art 138 cod procedura civila, dovada contrara va fi ceruta in aceeasi sedinta daca ambele parti sunt prezente ;dovezile care nu au fost cerute in conditiile art 112, 115 si 132 cod procedura civila ( cererea de chemare in judecata, intampinare ) nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei cu exceptiile prevazute la pctul 2-4 (art 138 alin 1 cod procedura civila)

Conditiile decaderii;

Decaderea intervine numai in caz de nerespectare a termenelor legale, imperative si absolute.

Daca nu s-a respectat un termen reglementat de o norma imperativa, decaderea poate fi invocata de oricare dintre parti inclusiv de instanta si procuror.

Daca norma incalcata are character dispozitiv, atunci numai partea interesata poate invoca decaderea.

Cand norma incalcata are character imperativ, decaderea poate fi invocata in orice moment al procesului.

Daca norma incalcata are caracter dispozitiv, decaderea poate fi invocat doar la primul termen de judecata care are loc dupa ce partea interesata a luat cunostinta de motivul decaderii.

Cand intervine decaderea;

–          Cand prin lege este stabilit un termen fix pentru exercitarea unui drept sau pentru savarsirea unui act de procedura iar partea a lasat sa expire termenul fara a beneficia de el

–          Cand legea a stabilit ca exercitarea unui drept trebuie sa se faca intr-o anumita etapa a procesului sau intr-un anumit moment procesual iar partea nu a respectat aceasta cerinta

–          Cand legea a stabilit o anumita ordine in efectuarea actelor de procedura pe care partea nu a respectat-o

Cazuri in care nu intervine decaderea:

–          Nu a fost constatata de instanta

–          Partea care ar putea-o invoca, renunta la acest drept ( conditii: renuntarea provine de la o persoana cu capacitate deplina de exercitiu, termenul nerespectat este reglementat de norme dispozitive, renuntarea intervine dupa exiprarea termenului, renuntarea este expresa, renuntarea este strict personala producandu-si efectele doar fata de partea care a renuntat la acest drept)

–          Decaderea priveste pe una dintre partile legate printr-un raport de solidaritate sau de indivizibilitate, cu conditita ca cel putin una dintre celelalte parti sa fi savarsit actul de procedura in termen

–          Decaderea se acopera conform legii

–          Partea interesata a fost impiedicata de o imprejurare mai presus de vointa ei sa efectueze actul de procedura in termen si s-a admis cererea de repunere in termen

Invocarea decaderii

–          Trebuie constatata de instanta

–          Daca procesul este in curs, poate fi invocata prin intermediul exceptiei

Ori de cate ori legea stabileste un termen imperativ, decaderea poate fi invocata de partea interesata si de instanta, din oficiu.

Daca norma incalcata este dispozitiva , decaderea poate fi invocata numai de partea interesata, la primul termen dupa cunoasterea motivului decaderii.

Exceptia tardivitatii este o exceptie de procedura, fiind in legatura cu modul de desfasurare al judecatii.

Constatarea decaderii revine instantei in fata careia a fost invocata.

Daca  dupa pronuntarea asupra exceptiei instanta ramane sa judece, incheierea in care s-a dat solutia asupra decaderii poate fi atacata odata cu fondul.

Doriti sa recomandati acest site? Apasati Recommend This Site/Page

Comments are closed.

Apel direct
Adresa