onorarii estimative avocatiale

În prezenta secțiune veți putea vizualiza onorariile estimative pe care le practică

Cabinetul de avocatura Elena Laura Herescu.

S-a luat această decizie deoarece oamenii au nemulțumiri în ceea ce privește lipsa de informare pe acest segment, astfel încât atunci când doresc să se adreseze unui avocat nu știu ce să aștepte din punct de vedere financiar.

Menționăm de la început că acestor onorarii  vor fi adăugate , dacă este cazul, taxe de expediție, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli de transport / cazare (în caz de deplasare în afara Bucureștiului) etc. 

Mai jos vor fi prezentate cu titlu informativ onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. Acestea vor fi majorate în funcție de complexitatea cazului și peste maximul stabilit numai  dacă   natura cazului impune activități de documentare suplimentare, altele decât cele obișnuite și avute în vedere la data stabilirii onorariilor orientative ori, dacă la momentul preluării lucrării de către avocat, nu au fost puse la dispoziție toate informațiile care, împreună, ar fi condus la stabilirea unui onorariu diferit față de cel oferit.

 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala (orala) este identic, indiferent de ramura de drept (cu exeptia dreptului penal): 170 RON . Ora inițială de consultanță are o durată medie de până la 60 de minute (timp indivizibil)  . În funcție de timpul suplimentar, dacă este cazul, onorariul se va majora astfel: până la 15 min = 40 lei; 16-30 min = 75 lei; 31-45 min = 100 lei; 46-60 min = 150 lei. 
 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala drept penal (orala) 350 RON – 600 RON – in functie de complexitate. Prima oră este indivizibilă. Majorarea onorariului se va efectua   în funcție de onorariul primei ore doar dacă aceasta se va depăși, la câte 15 min. indivizibile. 
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului, pe raza teritorială a orașului București: 200 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare de 150 lei și cheltuieli de transport ( în București)
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului și în afara Bucureștiului: 200 lei/oră la care se adaugă 125 RON/ora de deplasare și costul cheltuielilor de transport

NOTĂ: Pentru consultanțele solicitate în afara Bucureștiului ( cu deplasarea avocatului) onorariul pentru deplasare, onorariul pentru o oră de consultanță și cheltuieli benzină se achită anticipat de către client conform chitanței/facturii fiscale emisă de către Cabinetul de avocatură iar onorariul pentru consultanță dacă depășește o oră, se achită la momentul oferirii serviciilor juridice solicitate.

 • Onorariul perceput pe termen (în cauzele litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal) și indiferent de durata procesului, în timp:   200 RON / termen.
 • Pentru litigii din afara Bucureștiului, onorariul pentru instanță se va aplica după cum urmează: la onorariul / term se vor adăuga: un onorariu pentru timpul suplimentar: 250 -350 lei  (timp necesar deplasării – estimat prin contract) plus cheltuielile de deplasare / cazare dacă este cazul.
 • Achitarea onorariilor aferente termenelor de judecată se va face cel mai târziu înainte de prezentarea avocatului în instanță și cel mai devreme cu 24 de ore înainte de ziua stabilită pentru termenul respectiv.
 • Onorarii notificari / notificat:  250 RON – 650 RON (include taxa de expeditie, daca aceasta nu depaseste 10 RON / document). 
 • Onorarii verificari contracte/antecontracte:  250 – 700 RON în funcție de numărul de pagini  
 • Notă: având în vedere faptul că unele contracte/antecontracte  sunt scrise cu caractere mai mici de 12  iar acest fapt influențează în mod direct volumul de muncă, numărul de pagini se va calcula după ce pagina se va formata cu caractere de 12. Contractele prezentate în format fizic și scrise cu caractere mai mici de 12 se vor aprecia ca având dublul paginilor prezentate, în vederea stabilirii onorariului.
 • între 1-5 pagini – 250 lei
 • între 5-10 pagini – 350 lei
 • între 10-15 pagini – 450 lei
 • între 15-20 pagini 550 lei
 • între 20-30 pagini 700 lei
 • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 20 de minute de consultanță gratuită. După cele 20 de minute se va aplica tariful corespunzător unei consultanțe.
 • când solicitările pentru verificarea contractelor se formulează în scris ( prin e-mail) iar analiza se va prezenta tot în scris, onorariul se va majora cu 100-300 lei, în funcție de complexitatea răspunsului, acest onorariu reprezentând timpul adițional alocat de către avocat redactării răspunsului.
 • Onorarii de modificare a contractului (maximum 20% din contractul prezentat); 250 – 450 RON (nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe / mai mari, onorariul se majoreaza corespunzator.
 • Onorarii redactare contracte civile : 400 RON – 850 RON – in functie de complexitate
 • Onorarii redactare contracte comerciale : de la 600 RON
 • Contracte de muncă cu clauze specifice / acte adiționale (redactări / interpretări / modificări):   250 – 650 RON

Contractele redactate în cadrul Cabinetului pot fi atestate de avocat, la solicitarea clienților. Această atestare presupune prezența ambelor părți semnatare ale contractului. 

 • redactarea cererilor de chemare în judecată, cererile contraventionale, cererile de chemare în garanție, redactarea interogatoriilor, redactarea diverselor documente necesare în cadrul acțiunilor litigioase: 550  – 950 RON
 • redactare concluzii scrise / note de sedință: 400-900 lei (nu include onorariul pentru studierea prealabilă a cazului, acesta fiind distinct și prealabil conform onorariului aferent analizei)
 • analiza documentelor (ex: expertize judiciare) fără a intra în analiza cazului: 300-550 lei 
 • interpretare (explicare) hotărâri / decizii / sentințe judecătorești: 300-500 lei 
 • sinteze în diverse domenii ale legislației interne: 400 – 950 de lei (funcție de complexitatea și numărul domeniilor atinse). În măsura în care sinteza se va prezenta oral clientului, se alocă întâlnirii  15 minute netarifate suplimentar (incluse în onorariul sintezei efectuate)  apoi se percepe un onorariu de 30 lei/15min indivizibile. 
 • sinteze legislative de drept intern : 250-600 lei
 • sinteze legislative de drept european : 500 – 1800 RON
 • cereri de strămutare: 300-500 lei
 • activitati de atestare acte: 120 lei / document
 • cereri de scutire taxa judiciară de timbru, cereri de reexaminare: 250-400 lei ( dacă nu fac parte din dosarul preluat de cabinet. Pentru cererile care fac parte din dosarul preluat de cabinet onorariile pentru aceste cereri sunt incluse în onorariul inițial).

Onorarii analize caz

 • – pre-litigioase: de la  400 RON
 • – litigioase (aflate pe rolul instanțelor de judecată); de la  600 RON

Notă : întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 75 lei / oră (prima oră indivizibilă), apoi pe indivizibilă fracțiune de 15 min: 25 lei / fracțiune timp.

Onorarii litigii  (estimative) – achitate la momentul semnării contractului de asistență juridică

 • DREPTUL CIVIL :
 • iesiri din indiviziune  2150 – 3550 RON 
 • mosteniri –  2200 – 3550 RON 
 • granituiri – 1700 RON – 2800 RON
 • rezilieri / anulari contracte civile 1990 – 2800 RON 
 • raspundere delictuala etc:  1800 – 2750 RON 
 • uzucapiuni: 2800 – 3800 RON 
 • raspunderi contractuale – 1990 – 3000 RON 
 • LITIGII MUNCA : 1700 RON – 2500 RON

DREPTUL FAMILIEI

 • divort cu / fără minori: 1690 RON – 2700 RON
 • divort cu / fără minori inclusiv cu capăt de cerere privind  partajul: de la 2700 RON 
 • partaj după divort: 2100  – 3800 RON 
 • încredințări / reincredintări minori (stabilirea domiciliului minorului): 1790 – 2400 RON
 • pensii alimentare: 1890 RON
 • ordonanta presedintiala de incredintare temporara minor / atribuire folosinta temporara locuinta / pensie alimentara; 1890-2790 RON – în functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant / parat aflat in afara Romaniei – fara partaj (in imposibilitatea de prezentare) – 2500 RON – 3500 RON (include deplasarea avocatului pentru plata taxei judiciare de timbru in interesul clientului.)
 • ordin de protecție – 1890-2800 lei
 • tutela 1800 – 2800 RON
 • tăgada paternității: 2000 – 3000 lei
 • redactare document planificare familială – planning family (la instanța de judecată sau în scopul desfacerii căsătoriei la notariat): 700 – 1500 RON
 • redactare tranzacții: 1000 – 2000 RON
 • adopții: 2000 – 3500 RON

Alte onorarii estimative:

 • – diverse ordonante presedintiale: de la 1890 RON 
 • – actiuni privind anularea clauzelor abuzive in contractele bancare – protectia consumatorului: 1890 RON – 2800 RON
 • – infiintari PFA – 750 RON.
 • infiintari intreprinderi familiale – 800 RON
 • infiintari SRL – 1500 RON – 2500 RON (in functie de numarul de asociati) Onorariul cuprinde: redactarea documentelor, rezervarea numelui societatii, atestarea documentelor, depunerea dosarului la ORC. Ridicarea de la ORC a actelor de finalizare a infiintării societății. 
 • litigii asociatii proprietari – 1800 RON – 2500 RON

DREPT PENAL:

 • consultanță: 350- 600 lei/ oră în funcție de complexitate
 • asistență Parchet – 750-1200 lei/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție : 800 lei/deplasare ( București)
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Bucureștiului – 1200- 1500 lei/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză dosar penal 1500 – 4500 lei
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 lei/termen
 • redactare diverse memorii/înscrisuri 750-1500 lei

Onorariile ( sumele brute)  INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat. 

Onorariile indicate mai sus  NU INCLUD cheltuielile administrative  și cheltuielile de transport/cazare – acolo unde este cazul. 

Cheltuielile administrative obligatorii sunt de minim 75 lei/lucrare/dosar (includ timpul necesar activităților administrative, consumabile, cheltuieli de expediție). 

ONORARIILE SE ACHITĂ INTEGRAL, DE REGULA, LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA – dacă este vorba de un litigiu – ori ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRII .

Serviciile juridice pot fi oferite și clientilor din afara Bucureștiului indiferent de serviciile solicitate ( consultanta, redactari acte/notificări, contracte, analize caz, sinteze legislative etc).

EXEMPLE DE COSTURI TOTALE pentru diverse servicii:

– in cazul in care un dosar al carui onorariu initial se stabileste la 1500 RON si ulterior procesul se desfasoara pe parcursul unei doua termene: onorariul total va fi de 1900 RON

– în cazul în care clientul solicită redactarea unui contract civil, se stabilesc criteriile necesare pentru redactarea contractului în cadrul unei consultanțe inițiale plătite. Onorariul total va fi compus din costul consultanței de 170 RON (maximul de timp de 30-60 de minute) la care se adaugă onorariul de redactare a unui contract (de ex. 350 RON), adică un total de 520 RON.

Este imposibil să redau exemple de onorarii pentru toate ramurile de drept în care îmi desfășoară activitatea profesională, deoarece sunt prea multe de adăugat, dar se observă cu ușurință că media onorariilor nu este mare, deci nu poate varia prea mult în celelalte domenii.

Considerăm că aceste onorarii și etapizarea lor sunt la un nivel pe care majoritatea o poate suporta. Intenția cabinetului este de a veni, astfel, în sprijinul celor care au nevoie de un avocat, dar nu își permit să plătească o sumă mare de bani încă de la început.

Seriozitatea avocatului Laura Herescu si calitatea serviciilor oferite vor fi, insa, nu la nivel mediu, ci, din contra, fiecare client va fi tratat cu aceeasi indatorire si atentie indiferent de cauza si onorariul stabilit si achitat.

Singurele cerinte sunt ca fiecare client care beneficiaza de serviciile Cabinetului sa respecte programarile, termenele de plata si predarea documentelor (daca este cazul) si, in acelasi timp, va beneficia de respectarea programului de primire, corectitudine si respectarea termenelor stabilite pentru finalizarea lucrarilor.


Programările se fac anticipat la nr. 0722.33.80.81

 • În măsura în care apelul nu poate fi preluat, vă rugăm reveniți mai târziu.
 • Avocatul poate fi angajat într-o consultație juridică sau poate fi aflat în sala de judecată.
 • De asemenea, se pot realiza programari  si prin intermediul e-mail-ului , folosind adresa avocat.herescu@gmail.com  Sau din pagina de contact, folosind Formularul de contact pus la dispozitie.
 • Pentru detalii privind programările, vizitați pagina de contact.

Daca apreciati acest site, il puteti recomanda apasand Recomanda Acest Site / Pagina

Comments are closed.

Apel direct
Adresa