onorarii estimative avocatiale

În prezenta secțiune veți putea vizualiza onorariile estimative pe care le practică

Cabinetul de avocat Elena Laura Herescu.

S-a luat această decizie deoarece oamenii au nemulțumiri în ceea ce privește lipsa de informare pe acest segment, astfel încât atunci când doresc să se adreseze unui avocat nu știu la ce să aștepte din punct de vedere financiar.

Menționăm de la început că acestor onorarii  vor fi adăugate , dacă este cazul, taxe de expediție, administrative, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli de transport / cazare (în caz de deplasare în afara Bucureștiului) etc. – în cuantumul estimat și  indicat în prezenta pagină.

În perioada 1.09.2020 – 30.09.2020 Cabinetul oferă noilor săi clienți o reducere de 10% din prețul de listă al serviciilor juridice.

EXCEPȚII PRINCIPALE:

ONORARIILE PENTRU CONSULTANȚĂ, NOTIFICĂRI/ADRESE/CORESPONDENȚĂ  ȘI TERMENE DE INSTANȚĂ

RĂMÂN NESCHIMBATE.

Reducerile se aplică pentru serviciile care se contractează și se achită în perioada 1-30 septembrie 2020.

Mai jos vor fi prezentate cu titlu informativ onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. Acestea vor fi majorate în funcție de complexitatea cazului și peste maximul stabilit numai  dacă   natura cazului impune activități de documentare suplimentare, altele decât cele obișnuite și avute în vedere la data stabilirii onorariilor orientative ori, dacă la momentul preluării lucrării de către avocat, nu au fost puse la dispoziție toate informațiile care, împreună, ar fi condus la stabilirea unui onorariu diferit față de cel oferit.

 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala (orala) este identic, indiferent de ramura de drept (cu exeptia dreptului penal): 200 RON . Ora inițială de consultanță are o durată medie de până la 60 de minute (timp indivizibil)  . În funcție de timpul suplimentar, dacă este cazul, onorariul se va majora astfel: până la 15 min = 50 lei; 16-30 min = 100 lei; 31-45 min = 150 lei; 46-60 min = 200 lei. 
 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala drept penal (orala) 450 RON – 650 RON – in functie de complexitate. Prima oră este indivizibilă. Majorarea onorariului se va efectua   în funcție de onorariul primei ore doar dacă aceasta se va depăși, la câte 15 min. indivizibile. 
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului, pe raza teritorială a orașului București: 245 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare și transport de 250 lei. Onorariul se achită anticipat venirii avocatului la  client.
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului și în afara Bucureștiului: 280 lei/oră la care se adaugă 100 RON/ora de deplasare (calculată indivizibil)  și costul cheltuielilor de transport. Onorariul se achita anticipat plecării avocatului către client.

NOTĂ: Pentru consultanțele solicitate în afara Bucureștiului ( cu deplasarea avocatului) onorariul pentru deplasare, onorariul pentru o oră de consultanță și cheltuieli benzină se achită anticipat de către client conform chitanței/facturii fiscale emisă de către Cabinetul de avocatură iar onorariul pentru consultanță dacă depășește o oră, se achită la momentul oferirii serviciilor juridice solicitate.

 • Onorariul perceput pe termen (în cauzele litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal) și indiferent de durata procesului, în timp:   230 RON / termen.
 • Pentru litigii din afara Bucureștiului, onorariul pentru instanță se va aplica după cum urmează: la onorariul / term se vor adăuga: un onorariu pentru timpul suplimentar: 150 -350 lei  (timp necesar deplasării – estimat prin contract) plus cheltuielile de deplasare / cazare dacă este cazul.
 • Achitarea onorariilor aferente termenelor de judecată se va face cel mai târziu înainte de prezentarea avocatului în instanță și cel mai devreme cu 24 de ore înainte de ziua stabilită pentru termenul respectiv.
 • Onorarii notificari / notificat:  330 RON – 750 RON (plus cheltuieli administrative și de expediție – 50-75  RON) 
 • Onorarii redactări adrese/altă corespondență: 330 RON – 750 RON plus cheltuieli administrative și de expediție – 50 – 75 RON
 • Onorarii verificari contracte/antecontracte:  350 – 750 RON în funcție de numărul de pagini  
 • Notă: având în vedere faptul că unele contracte/antecontracte  sunt scrise cu caractere mai mici de 12  iar acest fapt influențează în mod direct volumul de muncă, numărul de pagini se va calcula după ce pagina se va formata cu caractere de 12. Contractele prezentate în format fizic și scrise cu caractere mai mici de 12, ori trimise electronic în format pdf, se vor aprecia ca având +50% din numărul de pagini  prezentate, în vederea stabilirii onorariului.
 • între 1-5 pagini – 350 lei
 • între 6-10 pagini – 450 lei
 • între 11-15 pagini – 550 lei
 • între 16-20 pagini 650 lei
 • între 21-30 pagini 750 lei
 • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 15 de minute de consultanță gratuită. După cele 15 de minute se va aplica tariful corespunzător unei consultanțe ( 200 RON/oră , prima oră indivizibilă)
 • când solicitările pentru verificarea contractelor se formulează în scris ( prin e-mail) iar analiza se va prezenta tot în scris, onorariul se va majora cu 150-350 lei, în funcție de complexitatea răspunsului, acest onorariu reprezentând timpul adițional alocat de către avocat redactării răspunsului.
 • Onorarii de modificare a contractului (maximum 20% din contractul prezentat); 300 – 480 RON (nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe / mai mari, onorariul se majoreaza corespunzator.
 • Onorarii redactare contracte civile : 500 RON – 950 RON – in functie de complexitate
 • Onorarii redactare contracte comerciale : de la 750 RON
 • Contracte de muncă cu clauze specifice / acte adiționale (redactări / interpretări / modificări):   350 – 650 RON

Contractele redactate în cadrul Cabinetului pot fi atestate de avocat, la solicitarea clienților. Această atestare presupune prezența ambelor părți semnatare ale contractului. 

 • redactarea cererilor de chemare în judecată, cererile contraventionale, cererile de chemare în garanție, redactarea interogatoriilor, redactarea diverselor documente necesare în cadrul acțiunilor litigioase: 650  – 950 RON
 • redactare concluzii scrise / note de sedință: 480-900 lei (nu include onorariul pentru studierea prealabilă a cazului, acesta fiind distinct și prealabil conform onorariului aferent analizei)
 • analiza documentelor (ex: expertize judiciare) fără a intra în analiza cazului: 350-650 lei 
 • interpretare (explicare) hotărâri / decizii / sentințe judecătorești: 350-550 lei 
 • sinteze în diverse domenii ale legislației interne: 480 – 950 de lei (funcție de complexitatea și numărul domeniilor atinse). În măsura în care sinteza se va prezenta oral clientului, se alocă întâlnirii  15 minute netarifate suplimentar (incluse în onorariul sintezei efectuate)  apoi se percepe un onorariu de 50 lei/15 min indivizibile. 
 • sinteze legislative de drept intern : 400-900 lei
 • sinteze legislative de drept european : 700 – 1800 RON
 • cereri de strămutare: 350-550 lei
 • activitati de atestare acte: 450 lei / document (NU se calculează în funcție de duplicate)
 • cereri de scutire taxa judiciară de timbru, cereri de reexaminare: 350-450 lei ( dacă nu fac parte din dosarul preluat de cabinet. Pentru cererile care fac parte din dosarul preluat de cabinet onorariile pentru aceste cereri sunt incluse în onorariul inițial).

Onorarii analize caz

 • – pre-litigioase: de la  450 RON
 • – litigioase (aflate pe rolul instanțelor de judecată); de la  700 RON

Notă : întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 150 lei / oră (prima oră indivizibilă), apoi pe fracțiune indivizibilă de câte 15 min: 50 lei / 15 min.

*** Costul consultanței se justifică în principal și prin faptul că în cadrul întâlnirii dialogul nu se va rezuma doar la a prezenta analiza ci va fi o interacțiune directă între client și avocat, clientul solicitând și alte informații decât cele pe care avocatul le  prezintă oral sub formă de concluzii, la care  se adaugă timpul alocat întâlnirii de către avocat. ***

Onorarii litigii  (estimative) – achitate la momentul semnării contractului de asistență juridică

 • DREPTUL CIVIL :
 • iesiri din indiviziune  2550 – 3550 RON 
 • mosteniri –  2500 – 3550 RON 
 • granituiri – 2400 RON – 3800 RON
 • rezilieri / anulari contracte civile 2600 – 3500 RON 
 • raspundere delictuala etc:  2500 – 3750 RON 
 • uzucapiuni: 2800 – 4800 RON 
 • raspunderi contractuale – 2400 – 3500 RON 

LITIGII MUNCA :

 • concedieri: 2000 RON – 2800 RON
 • sancțiuni suferite de angajat: 2000 RON – 2500 RON

CARTE FUNCIARĂ 

 • acțiuni și cereri în materie de carte funciară: 2200 RON – 2850 RON

 

 

DREPTUL FAMILIEI

 • divort cu / fără minori: 2300 RON – 3100 RON
 • divort cu / fără minori inclusiv cu capăt de cerere privind  partajul: 2900 – 3900 RON
 • partaj după divort: 2700  – 3900 RON 
 • încredințări / reincredintări minori (stabilirea domiciliului minorului): 1900 – 2500 RON
 • pensii alimentare: 1990 RON
 • ordonanta presedintiala de incredintare temporara minor / atribuire folosinta temporara locuinta / pensie alimentara; 2000-2790 RON – în functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant / parat aflat in afara Romaniei – fara partaj (in imposibilitatea de prezentare) – 3200 RON – 3500 RON (include deplasarea avocatului pentru plata taxei judiciare de timbru in interesul clientului.)
 • ordin de protecție – 1890-2800 lei
 • tutela 2000 – 2800 RON
 • tăgada paternității: 2000 – 3000 lei
 • redactare document planificare familială – planning family (la instanța de judecată sau în scopul desfacerii căsătoriei la notariat): 750 – 1500 RON
 • redactare tranzacții: 700 – 2000 RON
 • adopții: 2400 – 3600 RON

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 •  redactare plângere prealabilă administrativă – 1500 – 2000 RON
 • acțiune contencios administrativ – 2.200 RON – 3800 RON

Cabinetul NU oferă consultanță în domeniul fiscal, astfel încât nu va prelua nici cauze care au ca obiect contestații ale actelor administrative fiscale.

Alte onorarii estimative:

 • – diverse ordonante presedintiale: de la 1890 RON 
 • litigii privind domeniul pensiilor: 1800 – 2600 RON
 • – actiuni privind anularea clauzelor abuzive in contractele bancare – protectia consumatorului: 2200 RON – 3800 RON
 • – infiintari PFA – 850 RON. – 
 • infiintari intreprinderi familiale – 900 RON
 • infiintari SRL – 1900 RON – 2900 RON (in functie de numarul de asociati) Onorariul cuprinde: redactarea documentelor, rezervarea numelui societatii, atestarea documentelor, depunerea dosarului la ORC. Ridicarea de la ORC a actelor de finalizare a infiintării societății. 
 • litigii asociatii proprietari – 2400 RON – 3800 RON

DREPT PENAL:

 • consultanță: 450- 650 lei/ oră în funcție de complexitate
 • asistență Parchet – 900-1400 lei/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție : 900 lei/deplasare ( București)
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Bucureștiului – 1000- 1200 lei/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză dosar penal 1500 – 4500 lei
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 lei/termen
 • redactare diverse memorii/cereri 850-1700 lei
 • cameră preliminară: 2500 RON – 3000 RON
 • acord de recunoaștere a vinovăției: 1500 RON – 5500 RON
 • fond: 3500 – 7500 lei
 • apel : 4000 – 7500 lei

Onorariile ( sumele brute)  INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat. 

Onorariile indicate mai sus  NU INCLUD cheltuielile administrative  și cheltuielile de transport/cazare – acolo unde este cazul. 

Cheltuielile administrative obligatorii sunt de minim 100 lei/lucrare/dosar (includ timpul necesar activităților administrative, consumabile, cheltuieli de expediție). 

ONORARIILE și cheltuielile administrative inițiale SE ACHITĂ INTEGRAL, DE REGULA, LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA – dacă este vorba de un litigiu – ori ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRII pentru celelalte activități juridice.

Serviciile juridice pot fi oferite și clientilor din afara Bucureștiului indiferent de serviciile solicitate ( consultanta, redactari acte/notificări, contracte, analize caz, sinteze legislative etc).

EXEMPLE DE COSTURI TOTALE pentru diverse servicii:

– in cazul in care un dosar al carui onorariu initial se stabileste la 1500 RON si ulterior procesul se desfasoara pe parcursul unei doua termene: onorariul total va fi de 1960 RON

– în cazul în care clientul solicită redactarea unui contract civil, se stabilesc criteriile necesare pentru redactarea contractului în cadrul unei consultanțe inițiale plătite. Onorariul total va fi compus din costul consultanței de 200 RON (maximul de timp de 30-60 de minute) la care se adaugă onorariul de redactare a unui contract (de ex. 450 RON), adică un total de 650 RON.

Este imposibil să redau exemple de onorarii pentru toate ramurile de drept în care îmi desfășoară activitatea profesională, deoarece sunt prea multe de adăugat, dar se observă cu ușurință că media onorariilor nu este mare, deci nu poate varia prea mult în celelalte domenii.

Considerăm că aceste onorarii și etapizarea lor sunt la un nivel pe care majoritatea o poate suporta. Intenția cabinetului este de a veni, astfel, în sprijinul celor care au nevoie de un avocat, dar nu își permit să plătească o sumă mare de bani încă de la început.

Seriozitatea avocatului Laura Herescu si calitatea serviciilor oferite vor fi, insa, nu la nivel mediu, ci, din contra, fiecare client va fi tratat cu aceeasi indatorire si atentie indiferent de cauza si onorariul stabilit si achitat.

Singurele cerinte sunt ca fiecare client care beneficiaza de serviciile Cabinetului sa respecte programarile, termenele de plata si predarea documentelor (daca este cazul) si, in acelasi timp, va beneficia de respectarea programului de primire, corectitudine si respectarea termenelor stabilite pentru finalizarea lucrarilor.


Programările se fac anticipat la nr. 0722.33.80.81

 • În măsura în care apelul nu poate fi preluat, vă rugăm reveniți mai târziu.
 • Avocatul poate fi angajat într-o consultație juridică sau poate fi aflat în sala de judecată.
 • De asemenea, se pot realiza programari  si prin intermediul e-mail-ului , folosind adresa avocat.herescu@gmail.com  Sau din pagina de contact, folosind Formularul de contact pus la dispozitie.
 • Pentru detalii privind programările, vizitați pagina de contact.

Daca apreciati acest site, il puteti recomanda apasand Recomanda Acest Site / Pagina

Comments are closed.

Apel direct
Adresa