onorarii estimative avocatiale

În prezenta secțiune veți putea vizualiza onorariile estimative pe care le practică

Cabinetul de avocat Elena Laura Herescu.

S-a luat această decizie deoarece oamenii au nemulțumiri în ceea ce privește lipsa de informare pe acest segment, astfel încât atunci când doresc să se adreseze unui avocat nu știu la ce să aștepte din punct de vedere financiar.

Menționăm de la început că acestor onorarii  vor fi adăugate , dacă este cazul, taxe de expediție, administrative, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli de transport / cazare (în caz de deplasare în afara Bucureștiului) etc. – în cuantumul estimat și  indicat în prezenta pagină.

           Mai jos vor fi prezentate cu titlu informativ onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. Acestea vor fi           majorate în funcție de complexitatea cazului și peste maximul stabilit numai  dacă   natura cazului impune activități de documentare suplimentare, altele decât cele obișnuite și avute în vedere la data stabilirii onorariilor orientative ori, dacă la momentul preluării lucrării de către avocat, nu au fost puse la dispoziție toate informațiile care, împreună, ar fi condus la stabilirea unui onorariu diferit față de cel oferit.

 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala (orala) este identic, indiferent de ramura de drept (cu exeptia dreptului penal): 300 RON . Ora inițială de consultanță are o durată medie de până la 60 de minute (timp indivizibil)  . În funcție de timpul suplimentar, dacă este cazul, onorariul se va majora astfel: până la 15 min = 75 lei; 16-30 min = 150 lei; 31-45 min = 225 lei; 46-60 min = 300 lei. 
 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala drept penal (orala) 550 RON – 750 RON – in functie de complexitate. Prima oră este indivizibilă. Majorarea onorariului se va efectua   în funcție de onorariul primei ore doar dacă aceasta se va depăși, la câte 15 min. indivizibile. 
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului, pe raza teritorială a orașului București: 400 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare și transport de 150 lei. Onorariul se achită anticipat venirii avocatului la  client.
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului și în afara Bucureștiului: 350 lei/oră la care se adaugă 150 RON/ora de deplasare (calculată indivizibil)  și costul cheltuielilor de transport. Onorariul se achita anticipat plecării avocatului către client.
 • Onorariul unei consultanțe în zilele de sâmbătă: 350 lei/ora indivizibilă – si doar cu programare prealabilă în cursul săptămânii. Nu se preiau apeluri telefonice sâmbăta.
 • Onorariul unei consultanțe în zilele de duminică (în mod excepțional): 500 lei/ora indivizibilă. Nu se preiau apeluri telefonice duminica.

NOTĂ: Pentru consultanțele solicitate în afara Bucureștiului ( cu deplasarea avocatului) onorariul pentru deplasare, onorariul pentru o oră de consultanță și cheltuieli benzină se achită anticipat de către client conform chitanței/facturii fiscale emisă de către Cabinetul de avocatură iar onorariul pentru consultanță dacă depășește o oră, se achită la momentul oferirii serviciilor juridice solicitate.

 • Onorariul perceput pe termen (în cauzele litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal) și indiferent de durata procesului, în timp:   250 RON / termen.
 • Pentru litigii din afara Bucureștiului, onorariul pentru instanță se va aplica după cum urmează: la onorariul / termen se vor adăuga: un onorariu pentru timpul suplimentar: 150 -350 lei  (timp necesar deplasării – estimat prin contract) plus cheltuielile de deplasare / cazare dacă este cazul.
 • Pentru dosarele care, în faza procesuală contractată depășesc durata unui an, onorariul datorat pentru termene se va ajusta în funcție de evoluția curentă a onorariilor. 
 • Achitarea onorariilor aferente termenelor de judecată se va face cel mai târziu înainte de prezentarea avocatului în instanță și cel mai devreme cu 24 de ore înainte de ziua stabilită pentru termenul respectiv.
 • Onorarii notificari / notificat:  350 RON – 750 RON (plus cheltuieli administrative și de expediție – 75-100  RON) 
 • Onorarii redactări adrese/altă corespondență: 350 RON – 750 RON plus cheltuieli administrative și de expediție – 50 – 100 RON
 • Onorarii verificari contracte/antecontracte:  350 – 750 RON în funcție de numărul de pagini  
 • Notă: având în vedere faptul că unele contracte/antecontracte  sunt scrise cu caractere mai mici de 12  iar acest fapt influențează în mod direct volumul de muncă, numărul de pagini se va calcula după ce pagina se va formata cu caractere de 12. Contractele prezentate în format fizic și scrise cu caractere mai mici de 12, ori trimise electronic în format pdf, se vor aprecia ca având +50% din numărul de pagini  prezentate, în vederea stabilirii onorariului.
 • între 1-5 pagini – 350 lei
 • între 6-10 pagini – 450 lei
 • între 11-15 pagini – 550 lei
 • între 16-20 pagini 650 lei
 • între 21-30 pagini 750 lei
 • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 15 de minute de consultanță gratuită. După cele 15 de minute se va aplica tariful corespunzător unei consultanțe ( 250 RON/oră , prima oră indivizibilă)
 • când solicitările pentru verificarea contractelor se formulează în scris ( prin e-mail) iar analiza se va prezenta tot în scris, onorariul se va majora cu 200-450 lei, în funcție de complexitatea răspunsului, acest onorariu reprezentând timpul adițional alocat de către avocat redactării răspunsului.
 • Onorarii de modificare a contractului (maximum 25% din contractul prezentat); 300 – 500 RON (nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe / mai mari, onorariul se majoreaza corespunzator.
 • Onorarii redactare contracte civile : 500 RON – 950 RON – in functie de complexitate
 • Onorarii redactare contracte comerciale : de la 750 RON
 • Contracte de muncă cu clauze specifice / acte adiționale (redactări / interpretări / modificări):   350 – 650 RON

Contractele redactate în cadrul Cabinetului pot fi atestate de avocat, la solicitarea clienților. Această atestare presupune prezența ambelor părți semnatare ale contractului. 

 • redactarea cererilor de chemare în judecată, cererile contraventionale, cererile de chemare în garanție, redactarea interogatoriilor, redactarea diverselor documente necesare în cadrul acțiunilor litigioase: 650  – 1200 RON
 • redactare concluzii scrise / note de sedință: 500-900 lei (nu include onorariul pentru studierea prealabilă a cazului, acesta fiind distinct și prealabil conform onorariului aferent analizei)
 • analiza documentelor (ex: expertize judiciare) fără a intra în analiza cazului: 350-650 lei 
 • interpretare (explicare) hotărâri / decizii / sentințe judecătorești: 350-550 lei 
 • sinteze în diverse domenii ale legislației interne: 480 – 950 de lei (funcție de complexitatea și numărul domeniilor atinse). În măsura în care sinteza se va prezenta oral clientului, se alocă întâlnirii  15 minute netarifate suplimentar (incluse în onorariul sintezei efectuate)  apoi se percepe un onorariu de 50 lei/15 min indivizibile. 
 • sinteze legislative de drept intern : 400-900 lei
 • sinteze legislative de drept european : 700 – 1800 RON
 • cereri de strămutare: 450-650 lei
 • cereri de recuzare: 500 lei
 • activitati de atestare acte: 450 lei / document (NU se calculează în funcție de duplicate)
 • cereri de scutire taxa judiciară de timbru, cereri de reexaminare: 350-450 lei ( dacă nu fac parte din dosarul preluat de cabinet. Pentru cererile care fac parte din dosarul preluat de cabinet onorariile pentru aceste cereri sunt incluse în onorariul inițial).

Onorarii analize caz

 • – pre-litigioase: de la  550 RON
 • – litigioase (aflate pe rolul instanțelor de judecată); de la  800 RON

Notă : întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 180 lei / oră (prima oră indivizibilă), apoi pe fracțiune indivizibilă de câte 15 min: 50 lei / 15 min.

*** Costul consultanței se justifică în principal și prin faptul că în cadrul întâlnirii dialogul nu se va rezuma doar la a prezenta analiza ci va fi o interacțiune directă între client și avocat, clientul solicitând și alte informații decât cele pe care avocatul le  prezintă oral sub formă de concluzii, la care  se adaugă timpul alocat întâlnirii de către avocat. ***

ONORARII DE ASISTENȚĂ LA NOTARIAT ( semnări contracte/antecotracte etc):

 1. pe raza municipiului București: 750 lei  ( 90 minute incluse) la care se adaugă cheltuieli de deplasare între 100 – 150 lei în funcție de distanța de la sediul Cabinetului și până la notariat. Onorariu suplimentar se va daăuga în situația în care cele 90 de minute se depășesc: 150 lei/30 min (unitate de timp indivizibilă)
 2. în afara Mun. București – în cazuri excepționale. Onorariul are o limită minimă de 1000 lei la care se adaugă cheltuieli de deplasare/cazare/mic dejun/dejun/cină in funcție de împrejurări

Notă: prealabil asistării clientului la notariat, se va efectua în mod obligatoriu o analiză a contractului care urmează a fi semnat de către client. Acest serviciu are un cost suplimentar, așa cum este  indicat în cuprinsul acestei pagini.

Onorarii litigii  (estimative) – achitate la momentul semnării contractului de asistență juridică (la care se adaugă onorariul/termen achitat la fiecare termen de judecată):

 • DREPTUL CIVIL :
 • iesiri din indiviziune  2700 – 3800 RON 
 • mosteniri –  2500 – 3550 RON 
 • granituiri – 2600 RON – 3900 RON
 • rezilieri / anulari contracte civile 2700 – 3500 RON 
 • raspundere delictuala etc:  2600 – 3850 RON 
 • uzucapiuni: 2900 – 4800 RON 
 • raspunderi contractuale – 2600 – 3700 RON 

LITIGII MUNCA :

 • concedieri: 2000 RON – 2800 RON
 • sancțiuni suferite de angajat: 2000 RON – 2500 RON

CARTE FUNCIARĂ 

 • acțiuni și cereri în materie de carte funciară: 2600 RON – 3550 RON

 

DREPTUL FAMILIEI

 • divort cu / fără minori: 2300 RON – 3100 RON
 • divort cu / fără minori inclusiv cu capăt de cerere privind  partajul: 2900 – 4900 RON
 • partaj după divort: 2900  – 3900 RON 
 • încredințări / reincredintări minori (stabilirea domiciliului minorului): 1900 – 2500 RON
 • pensii alimentare: 1600 – 2200 RON
 • ordonanta presedintiala de incredintare temporara minor / atribuire folosinta temporara locuinta / pensie alimentara; 2000-2790 RON – în functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant / parat aflat in afara Romaniei – fara partaj (in imposibilitatea de prezentare) – 2800 RON – 4000 RON (nu include costurile aferente deplasării avocatului pentru plata taxei judiciare de timbru in interesul clientului.)
 • ordin de protecție – 1890-2800 lei
 • tutela 2200 – 3000 RON
 • tăgada paternității: 2200 – 3000 lei
 • redactare document planificare familială – planning family (la instanța de judecată sau în scopul desfacerii căsătoriei la notariat): 750 – 1500 RON
 • redactare tranzacții: 700 – 2000 RON
 • adopții: 3400 – 4600 RON

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 •  redactare plângere prealabilă administrativă – 1500 – 2000 RON
 • acțiune contencios administrativ – 2.200 RON – 3800 RON

Cabinetul NU oferă consultanță în domeniul fiscal, astfel încât nu va prelua nici cauze care au ca obiect contestații ale actelor administrative fiscale.

Alte onorarii estimative:

 • – diverse ordonante presedintiale: de la 2300 RON 
 • litigii privind domeniul pensiilor: 1800 – 2600 RON
 • asistență/reprezentare în fața diferitelor instituții publice, altele decât parchete, instanțe de judecată: 500 lei/deplasare, maxim 90 min, la care se adaugă un cost al deplasării (in regim de taxi) d minim 75 lei. Include timpul de deplasare la instituția publică. Tarif suplimentar pentru fiecare 30 de minute adiționale: 200 lei (unitate de timp indivizibilă).
 • cereri cu valoare redusă: 1.500 – 2.500 lei
 • cereri de reexaminare; cereri de ajutor public judiciar (solicitate de către client, necuprinse în onorariul inițial): 500 – 700 lei.
 • – actiuni privind anularea clauzelor abuzive in contractele bancare – protectia consumatorului: 3200 RON – 4800 RON
 • – infiintari PFA – 850 RON. – 
 • infiintari intreprinderi familiale – 900 RON
 • infiintari SRL – 2000 RON – 3500 RON (in functie de numarul de asociati) Onorariul cuprinde: redactarea documentelor, rezervarea numelui societatii, atestarea documentelor, depunerea dosarului la ORC. Obținerea de la ORC a actelor de finalizare a infiintării societății. 
 • litigii asociatii proprietari – 2400 RON – 3800 RON

 

DREPT PENAL:

 • consultanță: 450- 650 lei/ oră în funcție de complexitate
 • asistență Parchet – 900-1400 lei/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție : 900 lei/deplasare ( București)
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Bucureștiului – 1000- 1200 lei/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză dosar penal 1500 – 4500 lei
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 lei/termen
 • redactare diverse memorii/cereri 850-1700 lei
 • cameră preliminară: 2500 RON – 3000 RON
 • acord de recunoaștere a vinovăției: 1500 RON – 5500 RON
 • fond: 3500 – 7500 lei
 • apel : 4000 – 7500 lei
 • reabilitări: redactare cereri de reabilitare: 1200 lei. Asistența/reprezentarea în instanță privind reabilitarea: 2500 lei.

Onorariile reprezintă sumele brute și  INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat. 

Onorariile indicate mai sus  NU INCLUD cheltuielile administrative  și cheltuielile de transport/cazare – acolo unde este cazul. 

Cheltuielile administrative obligatorii sunt de minim 120 lei/lucrare/dosar (includ timpul necesar activităților administrative, consumabile, cheltuieli de expediție). 

ONORARIILE și cheltuielile administrative inițiale SE ACHITĂ INTEGRAL, DE REGULA, LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA – dacă este vorba de un litigiu – ori ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRII pentru celelalte activități juridice.

Serviciile juridice pot fi oferite și clientilor din afara Bucureștiului indiferent de serviciile solicitate ( consultanta, redactari acte/notificări, contracte, analize caz, sinteze legislative etc).

 

Seriozitatea avocatului Laura Herescu reprezintă o garanție a calității serviciilor oferite. Fiecare client, fiecare cauză beneficiază de aceeași atenție indiferent de domeniul din care face parte.

Cauzele vor fi soluționate în funcție de urgență, termene  procedurale și agenda de lucru curentă a Cabinetului.

Cerințele imperative ale avocatului către clienții săi sunt:

 • respectarea orelor stabilite pentru întâlniri,
 • respectarea limitelor timpului afectat întâlnirilor,
 • respectarea termenelor de predare ale înscrisurilor solicitate (dacă este cazul),
 • respectarea orelor și zilelor de repaus ale avocatului conform programului de lucru afișat,
 • achitarea integrală și la timp a obligațiilor de plată contractuale la scadență


Programările se fac anticipat la nr. 0722.33.80.81

 • În măsura în care apelul nu poate fi preluat, vă rugăm reveniți mai târziu.
 • Avocatul poate fi angajat într-o consultație juridică sau poate fi aflat în sala de judecată.
 • De asemenea, se pot realiza programari  si prin intermediul e-mail-ului , folosind adresa avocat.herescu@gmail.com  Sau din pagina de contact, folosind Formularul de contact pus la dispozitie.
 • Pentru detalii privind programările, vizitați pagina de contact.

Daca apreciati acest site, il puteti recomanda apasand Recomanda Acest Site / Pagina

Comments are closed.

Apel direct
Adresa