onorarii estimative avocatiale

În prezenta secțiune veți putea vizualiza onorariile estimative pe care le practică

Cabinetul de avocat Elena Laura Herescu.

S-a luat această decizie deoarece oamenii au nemulțumiri în ceea ce privește lipsa de informare pe acest segment, astfel încât atunci când doresc să se adreseze unui avocat nu știu la ce să aștepte din punct de vedere financiar.

Menționăm de la început că acestor onorarii  vor fi adăugate , dacă este cazul, taxe de expediție, administrative, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli de transport / cazare (în caz de deplasare în afara Bucureștiului) etc. – în cuantumul estimat și  indicat în prezenta pagină.

           Mai jos vor fi prezentate cu titlu informativ onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. Acestea vor fi           majorate în funcție de complexitatea cazului și peste maximul stabilit numai  dacă   natura cazului impune activități de documentare suplimentare, altele decât cele obișnuite și avute în vedere la data stabilirii onorariilor orientative ori, dacă la momentul preluării lucrării de către avocat, nu au fost puse la dispoziție toate informațiile care, împreună, ar fi condus la stabilirea unui onorariu diferit față de cel oferit.

 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala (orala) este identic, indiferent de ramura de drept (cu exeptia dreptului penal): 400 RON . Ora inițială de consultanță are o durată medie de până la 60 de minute (timp indivizibil)  . În funcție de timpul suplimentar, dacă este cazul, onorariul se va majora astfel: până la 15 min = 75 lei; 16-30 min = 200 lei; 31-45 min = 250 lei; 46-60 min = 400 lei. 
 • Onorariul pentru ora de consultanta initiala drept penal (orala) 550 RON – 750 RON – in functie de complexitate. Prima oră este indivizibilă. Majorarea onorariului se va efectua   în funcție de onorariul primei ore doar dacă aceasta se va depăși, la câte 15 min. indivizibile. 
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului, pe raza teritorială a orașului București: 550 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare și transport de 250 lei. Onorariul se achită anticipat venirii avocatului la  client.
 • Onorariul pentru ora de consultanță în afara biroului și în afara Bucureștiului: 550 lei/oră la care se adaugă 150 RON/ora de deplasare (calculată indivizibil)  și costul cheltuielilor de transport. Onorariul se achita anticipat plecării avocatului către client.
 • Onorariul unei consultanțe în zilele de sâmbătă: 550 lei/ora indivizibilă – si doar cu programare prealabilă în cursul săptămânii. Nu se preiau apeluri telefonice sâmbăta.
 • Onorariul unei consultanțe în zilele de duminică (în mod excepțional): 700 lei/ora indivizibilă. Nu se preiau apeluri telefonice duminica.

NOTĂ: Pentru consultanțele solicitate în afara Bucureștiului ( cu deplasarea avocatului) onorariul pentru deplasare, onorariul pentru o oră de consultanță și cheltuieli benzină se achită anticipat de către client conform chitanței/facturii fiscale emisă de către Cabinetul de avocatură iar onorariul pentru consultanță dacă depășește o oră, se achită la momentul oferirii serviciilor juridice solicitate.

 • Onorariul perceput pe termen (în cauzele litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal):   400 RON / termen (fond), 500 RON  (apel), 600 RON (recurs).
 • Pentru litigii din afara Bucureștiului, onorariul pentru instanță se va aplica după cum urmează: la onorariul / termen se vor adăuga: un onorariu pentru timpul suplimentar: 200 -850 lei  (timp necesar deplasării – estimat prin contract) plus cheltuielile de deplasare / cazare dacă este cazul.
 • Notă: pentru dosarele aflate la Judecătoria Buftea și Judecătoria Cornetu  onorariul per termen este de 600 lei.
 • Onorariile/termen se vor ajusta pe parcursul desfășurării procesului în funcție de evoluția onorariilor aferente, în timp. Majorarea/micșorarea acestora va fi adusă la cunoștința clienților cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de la care se va aplica onorariul modificat.
 • Achitarea onorariilor aferente termenelor de judecată se va face cel mai târziu înainte de prezentarea avocatului în instanță și cel mai devreme cu 24 de ore înainte de ziua stabilită pentru termenul respectiv.
 • Onorarii notificari / notificat:  550 RON – 900 RON (plus cheltuieli administrative și de expediție – 150 RON). Pentru notificările expediate online (prin e-mail costurile administrative sunt de 75 de lei)
 • Onorarii redactări adrese/altă corespondență: 550 RON – 950 RON plus cheltuieli administrative și de expediție – 150 RON
 • Onorarii verificari contracte/antecontracte:  de la 400  RON în funcție de numărul de pagini  
 • Notă: având în vedere faptul că unele contracte/antecontracte  sunt scrise cu caractere mai mici de 12  iar acest fapt influențează în mod direct volumul de muncă, numărul de pagini se va calcula după ce pagina se va formata cu caractere de 12. Contractele prezentate în format fizic și scrise cu caractere mai mici de 12, ori trimise electronic în format pdf, se vor aprecia ca având +50% din numărul de pagini  prezentate, în vederea stabilirii onorariului.
 • între 1-5 pagini – 400 lei
 • de la pagina a 6 a : 400 lei+ 75 lei/pagină
 • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 15 de minute de consultanță gratuită. După cele 15 de minute se va aplica tariful corespunzător unei consultanțe ( 400 RON/oră , prima oră indivizibilă)
 • când solicitările pentru verificarea contractelor se formulează în scris ( prin e-mail) iar analiza se va prezenta tot în scris, onorariul se va majora cu 250-650 lei, în funcție de complexitatea răspunsului, acest onorariu reprezentând timpul adițional alocat de către avocat redactării răspunsului.
 • Onorarii de modificare a contractului (maximum 25% din contractul prezentat); 350 – 550 RON (nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe / mai mari, onorariul se majoreaza corespunzator.
 • Onorarii redactare contracte civile : 550 RON – 950 RON – in functie de complexitate
 • Onorarii redactare contracte comerciale : de la 850 RON
 • Contracte de muncă cu clauze specifice / acte adiționale (redactări / interpretări / modificări):   350 – 950 RON

Contractele redactate în cadrul Cabinetului pot fi atestate de avocat, la solicitarea clienților. Această atestare presupune prezența ambelor părți semnatare ale contractului și costuri suplimentare de la 350 lei/atestare.

 • redactarea cererilor de chemare în judecată, cererile contraventionale, cererile de chemare în garanție, redactarea interogatoriilor, redactarea diverselor documente necesare în cadrul acțiunilor litigioase: 750  – 1500 RON. NOTĂ: la preluarea unei cauze în care clientul este reclamant, onorariul stabilit nu include și redactarea întâmpinării față de cererea reconvențională a părții adverse deoarece existența cererii reconvenționale nu se formulează în mod  obligatoriu în toate procesele. În consecință, această întâmpinare va fi evaluată din punct de vedere financiar numai după comunicarea cererii reconvenționale a pârâtului de către instanță, achitarea onorariului fiind efectuată înainte de începerea analizei și redactării întâmpinării.
 • redactare concluzii scrise / note de sedință punctuale: 650-1000 lei (nu include onorariul pentru studierea prealabilă a cazului, acesta fiind distinct și prealabil conform onorariului aferent analizei)
 • analiza documentelor (ex: expertize judiciare) fără a intra în analiza cazului: 350-750 lei 
 • interpretare (explicare) hotărâri / decizii / sentințe judecătorești: 450-750 lei 
 • sinteze în diverse domenii ale legislației interne: 550 – 1000 de lei (funcție de complexitatea și numărul domeniilor atinse). În măsura în care sinteza se va prezenta oral clientului, se alocă întâlnirii  15 minute netarifate suplimentar (incluse în onorariul sintezei efectuate)  apoi se percepe un onorariu de 75 lei/15 min indivizibile. 
 • sinteze legislative de drept intern : 450-950 lei
 • sinteze legislative de drept european : 1000 – 2000 RON
 • cereri de strămutare: 450-650 lei
 • cereri de recuzare: 500 lei
 • activitati de atestare acte: de la 450 lei / document (NU se calculează în funcție de duplicate)
 • cereri de scutire taxa judiciară de timbru, cereri de reexaminare: 550-850 lei . Aceste cereri nu sunt avute în vedere la stabilirea onorariului inițial perceput la preluarea cauzei, fiind tarifate separat.

Onorarii analize caz

 • – pre-litigioase: de la  550 RON
 • – litigioase (aflate pe rolul instanțelor de judecată); de la  800 RON

Notă : întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 350 lei / oră (prima oră indivizibilă), apoi pe fracțiune indivizibilă de câte 15 min: 75 lei / 15 min.

*** Costul consultanței se justifică în principal prin timpul suplimentar alocat discuției și prin faptul că în cadrul întâlnirii dialogul nu se va rezuma doar la a prezenta analiza ci va fi o interacțiune directă între client și avocat, clientul putând solicita  informații  (în legătură directă cu analiza realizată) , altele decât cele pe care avocatul le  prezintă oral sub formă de concluzii, la care  se adaugă timpul alocat întâlnirii de către avocat. ***

În situația în care concluziile analizei se vor redacta în scris, se va aplica un onorariu suplimentar de 500-700 lei.

ONORARII DE ASISTENȚĂ LA NOTARIAT ( semnări contracte/antecotracte etc):

 1. pe raza municipiului București: 1000 lei  ( 90 minute incluse) la care se adaugă cheltuieli de deplasare între 100 – 150 lei în funcție de distanța de la sediul Cabinetului și până la notariat și retur. Onorariu suplimentar se va adăuga în situația în care cele 90 de minute se depășesc: 200 lei/30 min (unitate de timp indivizibilă)
 2. în afara Mun. București – în cazuri excepționale. Onorariul are o limită minimă de 1500 lei la care se adaugă cheltuieli de deplasare/cazare/mic dejun/dejun/cină in funcție de împrejurări

Notă: prealabil asistării clientului la notariat, se va efectua în mod obligatoriu o analiză a contractului care urmează a fi semnat de către client. Acest serviciu are un cost suplimentar, așa cum este  indicat în cuprinsul acestei pagini.

Onorarii litigii  (estimative) – achitate la momentul semnării contractului de asistență juridică (la care se adaugă onorariul/termen achitat la fiecare termen de judecată):

 • DREPTUL CIVIL :
 • iesiri din indiviziune  2700 – 3800 RON 
 • mosteniri –  2500 – 3550 RON 
 • granituiri – 2600 RON – 3900 RON
 • rezilieri / anulari contracte civile 2700 – 3500 RON 
 • raspundere delictuala etc:  2600 – 3850 RON 
 • uzucapiuni: 2900 – 4800 RON 
 • raspunderi contractuale – 2600 – 3700 RON 

LITIGII MUNCA :

 • concedieri: 2000 RON – 2800 RON
 • sancțiuni suferite de angajat: 2000 RON – 2500 RON

CARTE FUNCIARĂ 

 • acțiuni și cereri în materie de carte funciară: 2600 RON – 3550 RON

 

DREPTUL FAMILIEI

 • divort cu / fără minori: 2300 RON – 3100 RON
 • divort cu / fără minori inclusiv cu capăt de cerere privind  partajul: 2900 – 4900 RON
 • partaj după divort: 2900  – 3900 RON 
 • încredințări / reincredintări minori (stabilirea domiciliului minorului): 2000 – 2600 RON
 • pensii alimentare: 1600 – 2200 RON
 • ordonanta presedintiala de incredintare temporara minor / atribuire folosinta temporara locuinta / pensie alimentara; 2000-2790 RON – în functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant / parat aflat in afara Romaniei – fara partaj (in imposibilitatea de prezentare) – 2800 RON – 4000 RON (nu include costurile aferente deplasării avocatului pentru plata taxei judiciare de timbru in interesul clientului.)
 • ordin de protecție – 1890-2800 lei
 • tutela 2500 – 3500 RON
 • tăgada paternității: 2300 – 3500 lei
 • redactare document planificare familială – planning family (la instanța de judecată sau în scopul desfacerii căsătoriei la notariat): 750 – 1500 RON
 • redactare tranzacții: 750 – 2000 RON Acest onorariu se percepe inclusiv dacă  tranzacția survine în cursul judecății.
 • adopții: 3400 – 4600 RON

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 •  redactare plângere prealabilă administrativă – 1500 – 2000 RON
 • acțiune contencios administrativ – 2.700 RON – 4800 RON

Cabinetul NU oferă consultanță în domeniul fiscal, astfel încât nu va prelua nici cauze care au ca obiect contestații ale actelor administrative fiscale.

Alte onorarii estimative:

 • – diverse ordonante presedintiale: de la 2300 RON 
 • litigii privind domeniul pensiilor: 1900 – 2600 RON
 • asistență/reprezentare în fața diferitelor instituții publice, altele decât parchete, instanțe de judecată: 750 lei/deplasare, maxim 90 min, la care se adaugă un cost al deplasării (in regim de taxi) d minim 100 lei. Include timpul de deplasare la instituția publică. Tarif suplimentar pentru fiecare 30 de minute adiționale: 200 lei (unitate de timp indivizibilă).
 • cereri cu valoare redusă: 1.700 – 2.500 lei
 • cereri de reexaminare; cereri de ajutor public judiciar (solicitate de către client, necuprinse în onorariul inițial): 550 – 850 lei.
 • – actiuni privind anularea clauzelor abuzive in contractele bancare – protectia consumatorului: 3200 RON – 4800 RON
 • – infiintari PFA – 850 RON. – 
 • infiintari intreprinderi familiale – 900 RON
 • infiintari SRL – 2000 RON – 3500 RON (in functie de numarul de asociati) Onorariul cuprinde: redactarea documentelor, rezervarea numelui societatii, atestarea documentelor, depunerea dosarului la ORC. Obținerea de la ORC a actelor de finalizare a infiintării societății. 
 • litigii asociatii proprietari – 2400 RON – 3800 RON

DREPT PENAL:

 • consultanță: 550- 750 lei/ oră în funcție de complexitate
 • asistență organe de cercetare penală – 900-1500 lei/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție : 900 lei/deplasare ( București)
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Bucureștiului – 1200- 1500 lei/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză dosar penal 2700 – 4500 lei
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 lei/termen
 • redactare diverse memorii/cereri 850-1700 lei
 • cameră preliminară: 2500 RON – 3000 RON
 • acord de recunoaștere a vinovăției: 2000 RON – 5500 RON
 • fond: 3500 – 7500 lei
 • apel : 4000 – 7500 lei
 • reabilitări: redactare cereri de reabilitare: 1200 lei. Asistența/reprezentarea în instanță privind reabilitarea: 2500 lei.

Onorariile reprezintă sumele brute și  INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat. 

Onorariile indicate mai sus  NU INCLUD cheltuielile administrative  și cheltuielile de transport/cazare – acolo unde este cazul, acestea fiind în sarcina clientului.

Cheltuielile administrative obligatorii sunt de minim 150 lei/lucrare/dosar (includ timpul necesar activităților administrative, consumabile, cheltuieli de expediție). 

ONORARIILE și cheltuielile administrative inițiale SE ACHITĂ INTEGRAL, DE REGULA, LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE ASISTENTA JURIDICA – dacă este vorba de un litigiu – ori ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRII pentru celelalte activități juridice.

Serviciile juridice pot fi oferite și clientilor din afara Bucureștiului indiferent de serviciile solicitate ( consultanta, redactari acte/notificări, contracte, analize caz, sinteze legislative, asistență sau reprezentare în instanță etc).

 

Seriozitatea avocatului Laura Herescu reprezintă o garanție a calității serviciilor oferite. Fiecare client, fiecare cauză beneficiază de aceeași atenție indiferent de domeniul din care face parte.

Cauzele vor fi soluționate în funcție de urgență, termene  procedurale și agenda de lucru curentă a Cabinetului.

Cerințele imperative ale avocatului către clienții săi sunt:

 • respectarea orelor stabilite pentru întâlniri,
 • respectarea limitelor timpului afectat întâlnirilor,
 • respectarea termenelor de predare ale înscrisurilor solicitate (dacă este cazul),
 • respectarea orelor și zilelor de repaus ale avocatului conform programului de lucru afișat,
 • achitarea integrală și la timp a obligațiilor de plată contractuale la scadență


Programările se fac anticipat la nr. 0722.33.80.81

 • În măsura în care apelul nu poate fi preluat, vă rugăm reveniți mai târziu ori să trimiteți un sms pentru contactarea dvs ulterioară.
 • Avocatul poate fi angajat într-o consultație juridică sau poate fi aflat în sala de judecată.
 • De asemenea, se pot realiza programari  si prin intermediul whatsapp sau a e-mail-ului , folosind adresa avocat.herescu@gmail.com  Sau din pagina de contact, folosind Formularul de contact pus la dispozitie.
 • Pentru detalii privind programările, vizitați pagina de contact.

Daca apreciati acest site, il puteti recomanda apasand Recomanda Acest Site / Pagina

Comments are closed.

Apel direct
Adresa