drept imobiliar si constructii

Dreptul imobiliar este ramura de drept care are ca obiect un bun imobil. Acesta se regaseste atat in materia contractelor cat si in materia drepturilor reale sau  dreptul succesoral; se completeaza cu reglementari speciale in domeniul constructiilor. Astfel, se pot oferi informatii privind:

–          Cadastrul si publicitatea imobiliara

–          Certficatul de urbanism

–          Dezmembrari si alipiri de terenuri

–          Regimul constructiilor( autorizatia de construire, autorizarea de desfiintare)

–          Calitatea in constructii

–          Dreptul de abitatie

–          Notarile in cartea funciara

In aceasta ramura sunt cuprinse si contractele de vanzare-cumparare, contractele de schimb imobiliar, contracte de donatie imobiliara, contracte de comodat, contracte de inchiriere, contracte specific agentiilor imobiliare.

In categoria actiunilor se pot aminti:

–          Actiunea in revendicare imobiliara

–          Actiunile posesorii in complangere sau in reintegrare

–          Actiunea in servitute

–          Actiunea in superficie

–          Actiunile in materie de carte funciara

De asemenea, se pot redacta diferite antecontracte de vanzare-cumparare ( si nu numai) in functie de nevoile partilor contractante si de intelegerile dintre acestea.

Contractele de inchiriere, comodat , schimb – sunt , de asemenea, intalnite in mod frecvent in domeniul dreptului imobiliar.

Nu in ultimul rand, se pot aminti in cadrul acestei sectiuni si ipotecile imobiliare.

CONTACT

Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

This entry was posted in drept imobiliar si constructii and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.