activitati dependente fiscalitate

Prezentele informatii se bazeaza pe reglementarile OUG 58/2010 si OUG 82/2010

  Prin activitati dependente se inteleg urmatoarele situatii :

 • Beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

 • In prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echiament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau alte asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capital propriu

 • Platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura

 • Platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit ( art 7 alin 1 pct 2 cod fiscal- asa cum a fost modificat prin OUG 82/2010)
  Prin venituri de natura profesionala se inteleg:

 • Venituri obtinute din drepturi de autor si alte drepturi conexe asa cum acestea sunt definite in art 7 alin 1 pct 13 ind 1 – cod fiscal( introdus prin oug 58/2010)

 • Venituri obtinute din contracte sau conventii civile incheiate in baza codului civil

***Nota:

art 7 alin 1 pct 13 ind 1: “ dreptul de autor si drepturile conexe: constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preeistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui generis, potrivit prevederilor legii 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe”

  Persoanele carora se aplica prezentele dispozitii :
 • Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul de asigurari sociale si sistemul de somaj
 • Beneficiaza de prevederile legii 19/2000 si legii 76/2002
  Persoanele care se incadreaza in prezentele prevederi:
 • Persoanele care au calitatea de salariat si , in acelasi timp, realizeaza in mod regulat, venituri din activitati profesionale
 • Persoanelor care realizeaza in mod exclusiv si in mod regulat venituri din activitati profesionale
 • Persoane care realizeaza in mod ocazional si exclusiv venituri din activitati de natura profesionala

*** Persoanele care obtin venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor sau conventiilor civile sau din drepturi de autor si alte drepturi conexe si se incareaza in prevederile art 5 alin 1 pct I) si II) – legea 19/2000 si art 19 – din legea 76/2000 ( modificate si completate) DATOREAZA contributiile prevazute de prezenta ordonanta.

  Alte categorii de persoane:
 • Persoanele care, la momentul intrarii in vigoare a ordonantei, desi optiunea era facultativa conform legii 76/2002, aveau incheiat un contract de asigurare pentru somaj si detin calitatea de asigurat in acest system, NU au obligatia de a contribui la sistemul asigurarilor de somaj conform prezentelor reglementari cu conditia ca respectivul contract sa ramana in fiinta
 • Persoanele asigurate in alte sisteme , neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si persoanelor care au calitatea de pensionari , NU le sunt aplicabile prevederile ordonantei.

avocat Laura Herescu

pentru BAZA DE CALCUL a contributiilor datorate pentru activitati dependente apasati AICI

pentru OBLIGATIILE PLATITORILOR DE VENITURI apasati AICI

pentru prevederile OUG 58/2010 inainte de aparitia OUG 82/2010 apasati AICI

Comments are closed.

Apel direct
Adresa