PERSOANE JURIDICE

Cabinetul ofera  PERSOANELOR JURIDICE consultanta in diverse domenii de drept, cu incidenta in activitatile comerciale ale acestora.

 • DREPTUL COMERCIAL
 • DREPTUL SOCIETAR
 • DREPTUL CONTRACTUAL
 • DREPTUL MUNCII
 • DREPTUL CIVIL
 • DREPTUL IMOBILIAR
 • LEGISLATIA CONSTRUCTIILOR
 • DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT
 • DREPTUL CONCURENTIAL
 • DREPTUL AFACERILOR SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
 • ALTE DOMENII de interes comercial

Serviciile oferite persoanelor juridice:

1. MANAGEMENT JURIDIC

2. AUDIT LEGAL

3. CONSULTANTA  JURIDICA

4. COORDONAREA DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL CLIENTULUI

5. ASISTENTA SI REPREZENTARE IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA

Detalierea servicilor oferite :


 1. I. MANAGEMENTUL  JURIDIC:
 1. 1. CONTRACTELE COMERCIALE

Monitorizarea contractelor comerciale aflate in derulare

Verificarea structurii si a clauzelor inserae in contractele propuse de partenerii de afaceri

Alcatuirea unei baze de date ce va cuprinde toate contractele comerciale in functie de tipul lor;

Alcatuirea unei baze de date cu opisarea tuturor actelor de societate ( acte constitutive, acte modificatoare, contracte de cesiune, numiri/schimbari administrator, cenzori, hotarari AGA )

 1. 2. LITIGII COMERCIALE

Monitorizarea litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

Studierea dosarelor si redactarea de indrumari pentru avocatul pledant  in vederea intocmirii complete a diferitelor acte- actiuni, intmpinari, cereri reconventionale etc-, administrarea probatoriului, sintatizarea legislativa  aplicabila

 1. 3. MODALITATI DE RECUPERARE A CREANTELOR

Verificarea contractelor ce stau la baza nasterii creantelor  nerecuperate si sintetizarea tuturor posibilitatilor de incasare a acestora.

Se va pune accent pe recuperarea extrajudiciara ,in masura in care speta o permite.

4. NEGOCIERI SI CONCILIERI

II. AUDITUL JURIDIC  –  DOMENII

 • DOCUMENTELE SOCIETATII:

Se analizeaza statutul, actele aditionale , deciziile asociatului unic/ hotararile AGA, deciziile directoruluigeneral , contractele collective de munca, regulamente interne , contracte de cesiune parti sociale etc.

 • ACTE DE PROPRIETATE, contracte de inchiriere, contracte de subinchiriere, contracte de credit etc
 • POLITE DE ASIGURARE
 • DREPTUL MUNCII:

Contracte individuale de munca, acte aditionale modificatoare, fisa postului, respectarea procedurii de concediere, deciziile de concediere individuala sau colectiva etc

 • SITUATIA CREANTELOR PE CARE SOCIETATEA LE ARE DE INCASAT  DE LA TERTI SI MODALITATEA DE RECUPERARE A ACESTORA

Analiza se efectueaza pentru fiecare contract in parte, cu indicarea penalitatilor si a eventualelor sume prescrise.

Se descriu pasii de urmat in vederea recuperarii creanteloratat pe cale necontenciasa cat si pe cale contencioasa.

 • SITUATIA DATORIILOR PE ARE SOCIETATEA LE ARE FATA DE PARTENRII DE AFACERI( calitate de debitor)

Analiza contractelor va oferi solutii de renegociere a acestora in vederea reesalonarii datoriilor ori de compensare a unor sume.

Se va putea lucra in colaborare cu departamentul financiar-contabil.

 • SITUATIA LITIGIILOR PE CARE SOCIETATEA LE ARE IN DERULARE LA MOMENTUL  DESFASURARII AUDITULUI.
 • III. CONSULTANTA JURIDICA

 • Redactarea diferitelor acte cu caracter juridic, la solicitarea clietnului.
 • Conceperea contractelor comerciale in functie de necesitatile si interesele clientului, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Contractele sunt astfel realizate incat sa ofere un nivel ridicat de protectie  a clientului atat in faza de executare cat si in eventualitatea unui litigiu.

Contractele pot avea caracter intern si international.

 • La cerere, se ofera asistenta sau reprezentare in faza de negociere a contractelor sau a tranzactiilor .
 • Formularea de adrese, notificari catre persoane fizice sau juridice  publice/private.
 • Furnizare de rapoarte legislative periodice prin care se comunica aparitia oricaror acte normative referitoare la domeniile preziate de client ca fiind de interes.
 • Conceperea si redactarea tuturor documentelor legale cu privirela modificarea actelr constitutive ale societatii sau efectuarea inregistrari la Registrul comertului
 • Oferirea de consultanta in domeniile de competenta mentionate.
 • Analiza spetelor transmise de client si emiterea de opinii legale dupa cercetarea intregii legislatii cu incidenta .

In cuprinsul opiniilor legale se vor regasi, dupa caz, interpretarea documentelor, inserarea sau numirea textelor legale cu aplicabilitate directa sau indirect, detalierea concluziilor legale si, dupa caz, aratarea posibilitatilor de solutionare.

 • Redactarea de actiuni in instanta si oricaror alte cereri  specifice materiei  de procedura civila atat in litigiile aflate la judecata in fond cat si in litigiile afltate in diferite cai de atac ordinare sau extraordinare.
 • IV. COORDONAREA DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL CLIENTULUI

Prin acest serviciu se supervizeaza actele emanate de la acesta, asigurand astfel obiectivitatea si independenta de care clientul are nevoie pentru a-si asigura din punct de vedere legal afacerea, cat si prin urmarirea tuturor litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si conduse de catre juristii clientului.

De asemenea, ofera clientului posibilitatea evaluarii competentelor propriului departament juridic si isi asigura, prin colaborarea cu Cabinetul nostru, asistenta de specialitate in domenii de drept care nu intra in competenta juristului companiei.

Serviciile mai sus descrise se pot combina, in functie de necesitatile clientului si vor fi mentionate ca atare in contractul ce va sta la baza relatiilor de colaborare.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa