noi contributii persoana fizica autorizata

NOILE CONTRIBUTII IN SARCINA UNUI PFA


Conform OUG nr 58/2010 persoanele fizice autorizate au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate si bugetul fondului de somaj.

Cotele aferente acestora sunt , conform legii, astfel:

– 10,5% – asigurari sociale ( CAS)
– 5,5% – asigurari socile de sanatate ( CASS)
– 0,5% – fond de somaj

Baza de calcul a acestor contributii este stabilita :

a) Cand veniturile de natura profesionala sunt realizate conform art 3 alin 1 sau 2 din OUG nr 58/2010 au caracter repetitiv ( lunar, trimestrial, semestrial), baza de calcul se constituie in venitul net lunar realizat, dar nu mai mult decat echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie

b) Cand veniturile de natura profesionala realizate in conditiile art 3 alin 1 din ordonanta au caracter ocazional, baza de calcul o constituie venitul net realizat anual, dar nu mai mult decat echivalentul a cinci salarii medii brute pe economie

c) Baza de calcul lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate prevazute la art III alin 3 din ordonanta, o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar. Acest venit este determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, limitat la un maxim echivalent a cinci salarii medii brute pe economie si un minim echivalent unui salariu minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

  • Pentru veniturile de natura profesionala, CASS se plateste de persoana care realizeaza veniturile, la termenele prevazute in legea 95/2006
  • Modalitatea de declarare si plata contribuitiei CASS se regasesc in legea 95/2006 si normele metodologice de stabilire a documentelor justifictive, aprobate prin ordin de presedintele FNUASS
  • Salariul mediu brut pe economie este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor de stat.
  • Se depun declaratii privind asigurarea in sistemul public de pensii , in sistemul asigurarilor de somaj si se vor incheia contracte pentru asigurarea in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    Declaratiile de asigurare se depun pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei in care s-au realizat venituri de natura profesionala.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

NOTA
Prin OUG 82/2010 s-au adus modificari ordonantei de urgenta 58/2010.

pentru modificari va invit sa cititi:

1. ACTIVITATILE DEPENDENTE SI PERSOANELE CARE DATOREAZA CONTRIBUTII pentru asigurari sociale si somaj AICI

2.BAZA DE CALCUL CONTRIBUTII pentru activitati dependente – AICI

3. PLATITORII DE VENITURI profesionale – obligatia platii contributiilor – AICI

Comments are closed.

Apel direct
Adresa