Modalitatile proprietatii

Modalitatile proprietatii

1. Proprietatea rezolubila

Proprietatea este rezolubila atunci cand transmiterea dreptului de proprietate este afectata de o conditie rezolutorie sau conditie suspensiva.

Proprietatea rezolubila poate rezulta din orice act juridic translativ de proprietate sub conditie rezolutorie sau char din lege.

O proprietate rezolubila are o existenta nesigura, provizorie care poate sa dispara la implinirea conditiei rezolutorii sau suspensive.

Pentru intelegerea mai temeinica a acestor notiuni ofer doua exemple concrete:

conditia rezolutorie

O persoana vinde un imobil cu conditia de a primi pretul in doua transe, in caz contrar reintrand in proprietatea imobilului. Cumparatorul ,la data semnarii contractului devine proprietar al imobilului sub conditie rezolutorie.

Pana la achitarea intregului pret, cumparatorul este proprietar sub conditie rezolutorie . Daca nu plateste transele in termenele stabilite, vanzatorul redevine proprietarul imobilului, considerandu-se ca a fost tot timpul proprietarul imobilului

Daca cumparatorul plateste pretul in transele stabilite, la data achitarii integrale a pretului proprietatea sa devine pura si simpla .

conditia suspensiva

in exemplul de mai sus la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, vanzatorul nu transmite dreptul de proprietate asupra imobilului catre cumparator ci stipuleaza o data ulterioara, dupa plata pretului.

Pana in momentul platii pretului, vanzatorul este proprietar sub conditie rezolutorie iar cumparatorul ,sub conditie suspensiva.

Daca vanzatorul plateste la termenul stabilit, dreptul de proprietate iese din patrimoniul vanzatorului si trece in patrimoniul cumparatorului considerandu-se ca acest drept a intrat in patrimonul cumparatorului din momentul actului juridic de transmitere .

2. Proprietatea anulabila

Un act translativ de proprietate amenintat de o cauza de anulare si este un act translativ afectat de o conditie rezolutorie.

Atata timp cat nu a expirat termenul de prescriptie a actiunii in anulare ( nulitate relativa) dreptul de proprietate al dobanditorului este nesigur.

Daca actiunea in anulare este exercitata si admisa, dreptul de proprietate din patrimoniul dobanditorului se va desfiinta retroactiv.

3. Proprietatea comuna

In acest caz, proprietatea apartine concomitent mai multor persoane.

Feluri ale proprietatii comune:

a) proprietatea comuna pe cote-parti

Presupune doi sau mai multi proprietari asupra bunului, fiecare coproprietar avand determinata, in mod abstract , cota ce ii revine in mod ideatic, din bun, fara ca diviziunea bunului sa fi fost facuta in mod concret.

Cu alte cuvinte, nici unul dintre coproprietari nu stie care este, in materialitatea sa, partea din bun care ii revine.

coproprietatea si indiviziunea sunt proprietati pe cote-parti. deosebirrea dintre ele consta in obiectul fiecareia dintre ele;

bun individual – la coproprietate

universalitatea juridica – a indiviziune

Coproprietatea pe cote-parti poate fi : a) temporara; si b) fortata si perpetua.

b). Proprietatea comuna in devalmasie.

In acest caz, partea fiecarui proprietar nu se cunoaste , nu este determinata.

Acest fel de proprietate se intalneste la proprietatea comuna a sotilor asupra bunurilor lor comune.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa