Exceptii procesuale

In cursul procesului civil de multe ori justitiabilii se confrunta cu situatii in care partea adversa, instanta din oficiu invoca sau chiar ei insisi ar putea avea nevoie de a se folosi de aceste mijloace de aparare.

In continuare, voi face o trecere in revista a celor mai uzitate exceptii procesuale, nu inainte de a efectua o sinteza explicativa generala a termeniolor folositi.

Exeptiile procesuale sunt mijloace de aparare intr-un proces civil, aceste fiind puse atat la dispozitia reclamantului cat si la dispozitia paratului, in functie de interesul fiecaruia in a le invoca.

Exceptiile procesuale au rolul de a intazia judecata sau de a o opri.

Exceptiile procesurale se impart, dupa obiectul lor, in doua categorii:

* – exceptii de procedura

– se invoca atunci cand se pretind a fi nerespectate:

regulile cu privire la compunerea sau constituirea instantei de judecata

competenta instantei

procedura de judecata

* – exceptii de fond

– sunt invocate atunci cand se constata lipsuri referitoare la exercitiul dreptului la actiune

– ele sunt in stransa legatura cu dreptul subiectiv dedus judecatii

Dupa criteriul efectului, ele suporta urmatoarea clasificare:

* exceptii dilatorii

– ele tind la amanarea judecatii

* exceptii peremptorii

– odata invocate, tind la respingerea sau la stingerea procesului

Dupa caracterul normei incalcate, se clasifica in :

* exceptii absolute

– ele privesc incalcarea unor norme cu caracter imperativ si pot fi invocate in orice stadiu al procesului, inclusiv in caile de atac

– pot fi invocate de orice persoana interesata din proces, inclusiv de catre instanta

* exceptiile relative

– se invoca in cazul incalcarii unor norme dispozitive

– pot fi invocate doar departea ocrotita de norma incalcata si numai la prima zi de infatisare ce a urmat dupa neregularitatea procedurala, inainte de a se pune concluzii in fond

EXEMPLE DE EXCEPTII PROCESUALE si explicatiile generale ale acestora

1. EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE

– calitatea procesuala este determinata in concret, in speta respectiva

– reclamantului ii revine sarcina de a face dovada calitatii procesuale atat a lui insusi cat si a paratului

– lipsa calitatii procesuale poate fi invocata pe cale de exceptie

– este o exceptie de fond, peremptorie sau dirimanta, absoluta

-admiterea exceptiei conduce la respingerea actiunii ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala( daca a fost invocata exceptia lipsei calitatii procesuale active) sau impotriva unei persoane lipsita de calitate procesuala pasiva ( daca s-a contestat calitatea procesuala a paratului de a sta in proces)

2 . EXCEPTIA DE PREMATURITATE

– aceasta exceptie se invoca in cazul in care dreptul de a se adresa instantei, recunoscut reclamantului, inca nu s-a nascut ( de ex dreptul sau este afectat de un termen sau conditie suspensiva)

– este o exceptie de fond, peremptorie sau dirimanta, poate fi ridicata de oricare dintre partile procesului, inclusiv de instanta

3. EXCEPTIA DE NECOMPETENTA

– legea stabileste care instanta este competenta, din punct de vedere material si teritorial, pentru solutionarea unei categorii de procese

– in acest sens, se tine seama de o serie de elemente cum ar fi: obiectul litigiului, natura si valoarea acestuia, acordul partilor, caracterul normelor care reglementeaza competenta

– se disting ; competenta absoluta si competenta relativa

– invocarea necompetentei teritoriale relative se poate face numai de catre parat

– necompetenta absoluta este reglementata de norme imperative si poate fi invocata de oricare dintre parti, inclusiv de instanta, din oficiu

– prin admiterea unei exceptii de necompetenta, se amana judecarea procesului prin trimiterea cauzei catre instanta competenta a-l solutiona

Comments are closed.

Apel direct
Adresa