platitori de venituri profesionale

    PLATITORII CONTRIBUTIILOR PREVAZUTE PENTRU ACTIVITATILE DEPENDENTE

Informatiile se bazeaza pe dispozitiile OUG 82/2010 care modifica art III din OUG 58/2010

Platitorii de venituri rezultate din activitati profesionale :

  • – Au obligatia ca, lunar, sa declare , sa retina si sa vireze contributiile datorate de beneficiari, catre stat
  • – Au aceleasi obligatii ca si cele stabilite prin legea 19/2000 si legea 76/2002
  • – Sanctiunile nerespectarii obligatiilor mai sus amintite vor fi aplicate conform prevederilor legii 19/2000 si ale legii 76/2002
  • – Declaratiile lunare privind evidenta nominala a persoanelor ce incaseaza venituri de natura profesionala altele decat cele salariale, se depun pana pe data de 25 ale lunii imediat urmatoare platii respectivelor venituri
  • – Declaratiile se depun la casele teritoriale de pensii si la agentile pentru ocuparea frtei de munca judetene in a carei raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit
  • – Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distinct stabilite cu aceasta destinatie si communicate de Casa nationala de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si de Agentia nationala pentru ocuparea fortei de munca

NOTA
Categoriile de persoane care sunt scutite total sau partial de plata contributiilor pentru veniturile obtinute din activitati de natura salariala sunt obligate sa faca dovada exceptarii lor, catre platitorii de venit.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

alte informatii cu incidenta directa:

1. despre NOILE CONTRIBUTII ALE PFA asa cum au fost stabilite de OUG 58/2010 cititi AICI

2. despre categoriile de ACTIVITATI DEPENDENTE si PERSOANELE CARE DATOREAZA CONTRIBUTII conform OUG 58/2010 si OUG 82/2010 , cititi AICI

3. despre BAZA DE CALCUL stabilita prin OUG 82/2010 pentru contributii activitati dependente cititi AICI

Comments are closed.

Apel direct
Adresa