exceptia nulitatii actului de procedura

EXCEPTIA NULITATII

Este sanctiunea care intervine in cazul in care actul de procedura nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru validiataea lui, lipsindu-l in tot sau in parte de efectele sale firesti.

Art 105 cod procedura civila arata doua cazuri in care se poate invoca exceptia nulitatii :

–          Necompetenta judecatorului

–          Nerespectarea formelor legale si necompetenta functionarului

Cu privire la primul caz trebuie remarcat faptul ca legea se refera, in fapt, la necompetenta instantei si nu la judecatorul sau cmpletul de judecatori care judeca respectiva cauza.

Nulitatea intervine indiferent daca au fost incalcate norme de necompetenta generala materiala ori teritoriala absoluta sau relativa.

In cel de-al doilea caz, nerespectarea formelor legale sau necompetenta functionarului public necompetent vor conduce la nulitatea actului de procedura numai in masura in care aceste acte au produs o vatamare celui ce invoca nulitatea. Astfel, trebuie indeplinite trei conditii, cumulativ:

  1. Actul de procedura a fost intocmit cu neobservarea formelor legale sau de catre un functionar necompetent
  2. Actul de procedura a produs o vatamare partii care invoca nulitatea
  3. Vatamarea nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului

A doua conditie este indeplinita atunci cand partea a fost impiedicata sa uzeze de mijloacele de aparare recunoscute de lege sau acestea au fost serios perturbate

Notiunea de vatamare se defineste, aici, ca prejudiciu procesual care poate sa se nasca din:

a)     Amanarea nejustificata a procesului

b)     Impiedicarea pregatirii apararii

c)      Impiedicarea partii de a pune concluzii

d)     Judecarea procesului peste rand, in lipsa partii

e)     Impiedicarea partii de a formula obiectiuni la raportul de expertiza atunci cand acesta nu a fost depus la dosar cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata iar instanta a dispus respingerea cererii de amanare pentru luarea la cunostinta a continutului raportului

Nu in toate cazurile judecatorul va solicita partii sa produca dovezi vis a vis de vatamarea suferita. Judecatorul va tine seama in concret de gravitatea prejudiciului, de regulile de procedura eludate sI de situatia concreta.

Este de retinut ca nimeni nu poate invoca neregularitatea nascuta din propriul lui fapt.

Nulitatea este conditionata de vatamare chiar si in cazurile in care nulitatile sunt absolute deoarece textul de lege nu face nici o distinctie in acest sens.

A treia conditie este ca vatamarea sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului procedural.

Ca exemplu lipsa incheierii de dezbateri va atrage nulitatea hotararii deoarece nu se poate verifica alcatuirea instantei, prezenta partilor ,sustinerile acestora, continutul apararilor in fapt si drept. Incheierea de dezbateri se intocmeste separat in cazul in care se amana pronuntarea . In caz contratr, aceste elemente vor fi aratate in cuprinsul hotararii.

Un alt caz de nulitate poate fi si nesemnarea minutei de catre toti judecatorii care au participat la dezbateri. Semnarea ulterioara a minutei nu acopera nulitatea actului.

Diverse nulitati ;

Cererea de chemare in judecata;

–          Cerera care nu cuprinde numele reclamantului, al paratului, obiectul sau semnatura , va fi declarata nula.

Lipsa unora dintre elementele mai sus aratate  poate fi invocata atat din oficiu cat si  de parat.

Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata astfel incat problema nulitatii ei se pune in acelasi sens ca pentru cererea de chemare in judecata.

Citatia si procesul verbal de inmanare a citatiei. Art 88 alin 2 si art 10 alin 2 din codul de procedura civila prevad in mod expres care mentiuni neinscrise vor conduce la anularea actului de procedura . In aceste cazuri vatamarea se prezuma.

Lipsa procedurii de citare poate fi invocata de oricare dintre parti inclusiv din oficiu, de catre instanta.

Incheierea de sedinta – aceasta se intocmeste pentru fiecare termen de judecata si va fi semnata atat de judecator cat si de grefier.

Neintocmirea  sau nesemnarea incheierii de sedinta sunt cause de nulitate absoluta si pot fi invocate si din oficiu.

Hotararea este cel mai important act de procedura. Aceasta este reglementata de norme imperative , lipsa unor mentiuni atragand nulitatea hotararii in conditiile rt 105 alin 2 teza I cod procedura civila.

Ca exemplu, daca in hotarare nu se arata numele judecatorilor care au pronuntat-o sau instanta care a pronuntat-o, sunt motive de nulitate a hotararii, neexistand posibilitatea verificarii competentei instantei care a judecat cauza  sau regularitatea constituirii completului de judecata.

Mijloace de invocare a nulitatii

Nulitatea trebuie sa fie constatata de catre o instanta de judecata. Daca nu se mai poate folosi nici unul dintre mijloacele care duc la anularea actului de procedura , atunci nulittea se acopera definitiv si actul ramane valabil.

Daca procesul este in curs, atunci nulitatea se poate invoca prin intermediul exceptiei.

Cand instanta respinge exceptia ridicata, va pronunta o incheiere interlocutorie ce va putea fi atacata odata cu fondul.

Daca instanta admite exceptia atunci se poate pronunta:

–          O incheiere, cand instanta ramane investita si dupa admitere, cu judecarea cauzei

–          O hotarare, daca prin admiterea exceptiei, se dezinvesteste

Doriti sa transmiteti mai departe informatia sau pur si simplu sa recomandati acest site? Atunci apasti Recommend This Site/Page

Comments are closed.

Apel direct
Adresa