agentul de munca temporara

AGENTUL DE MUNCA TEMPORARA ESTE O SOCIETATE COMERCIALA!

Datorita notiunii de “agent”, multi oameni inteleg ca ar fi vorba de o forma de angajare temporara a unei persoane fizice.

Nimic mai gresit.

Agentul de munca temporara este o societate comerciala infiintata in baza H.G.nr 938/2004 avand ca obiect de activitate prestarea de servicii, in favoarea unor alte societati comerciale, pe durata determinata, prin salariatii pe care ii are.

Agentul de munca temporara ese autorizat de Ministerul Muncii si, in calitate de angajator, incheie contracte de munca temporara cu persoane care indeplinesc conditiile codului muncii pentru a avea calitatea de salariat.

Utilizatorul este persoana juridica la dispozitia careia se pune un salariat temporar, de catre agentul de munca temporara.

Contractul de munca temporara este contractul incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar. Acesta poate fi incheiat in vederea desfasurarii unei misiuni sau mai multor misiuni.

Cluzele cuprinse in contract difera in functie de numarul de misiuni pentru care este incheiat.

Astfel, acesta va cuprinde:

– datele de identificare ale partilor

– misiunea pentru care este angajat atunci cand salariatul este angajat pentru o singura misiune temporara

– Tipul de activitate pentru care este angajat, atunci cand contractul se incheie pentru mai multe misiuni

– Identitatea si sediul utilizatorului ,cand este vorba doar de o misiune

– Locul executarii misiunii sau posibilitatea ca salariatul sa isi desfasoare activitatea, succesiv, la mai multi utilizatori, cand se au in vedere mai multe misiuni

– Pregatirea profesionala si abilitatile salariatului temporar

– Data de la care urmeaza sa isi produca efectele contractul

– Durata misiunii si conditiile in care aceasta poate fi prelungita

– Conditiile concrete in care urmeaza sa se desfasoare munca in cadrul misiunii, riscurile specifice postului

– Concediul de odihna la care are dreptul salariatul

– Clauze privind incetarea raporturilor de munca din initiative agentului de munca temporara, la solicitarea utilizatorului

Contractul de munca temporara nu poate fi incheiat decat pe o perioada initiala de maxim 12 luni si poate fi prelungit pana la 18 luni ( adica cu maxim sase luni).

Salariatul temporar, in cadrul relatiilor de munca cu agentul de munca temporara, va presta activitati in interesul unui utilizator pentru indeplinirea unor sarcini precise si cu caracter temporar. In fapt, acest salariat este inchiriat de catre angajatorul sau, unei alte entitati juridice care are nevoie, pe o anumita perioada de timp, de serviciile sale.

Pe timpul derularii contractului de munca temporara, intre doua misiuni, salariatul temporar va fi remunerat de catre agentul de munca temporara cu cel putin salariul minim brut pe economie.

Atunci cand in timpul derularii contractului salariatul primeste mai multe misiuni succesive, pentru fiecare in parte se incheie un act aditional care va arata in concret toate elementele prevazute in mod generic in contractul de munca temporara ( identitatea si sediul utilizatorului, durata misiunii, modalitatile de remunerare, conditiile de desfasurare a misiunii).

Un salariat de munca temporara nu poate fi angajat pentru o misiune decat in urmatoarele cazuri:

– pentru inlocuirea temporara a unui salariat al utilizatorului, care are contractul de munca suspendat( cu conditia ca aceasta suspendare sa nu se datoreze participarii salariatului respectiv, la greva)

– pentru activitati specializate sau ocazionale

– pentru activitati sezoniere.

Odata angajat intr-o misiune, salariatul temporar va fi remunerat cu cel putin salariul pe care il primeste un salariat al utilizatorului care presteaza aceleasi activitati sau cel putin unele similare.

Si in cadrul acestui contract, legea permite stabilirea unor perioade de proba, la solicitarea utilizatorului, in functie de durata stabilita in contractul de munca temporara astfel:

– doua zile lucratoare, cand durata este de cel mult o luna

– trei zile lucratoare cand durata prevazuta este intre una si doua luni

– cinci zile lucratoare cand durata prevazuta in contract este mai mare de doua luni.

Agentul de munca ce concediaza salariatul temporar inainte de termenul prevazut in contract din alte motive decat cele disciplinare, este obligat sa respecte reglementarile legale privind incetarea raporturilor de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Chiar si in timpul misiunii, raporturile de munca ale salariatului temporar se mentin cu agentul de munca temporara, chiar daca utilizatorul este cel obligat sa asigure conditiile de munca. Este important de retinut ca , pentru realizarea misiunii, salariatul temporar nu incheie nici un contract cu utilizatorul.

Dupa incetarea misiunii, salariatul temporar se poate angaja cu contract de munca direct la utilizator. In acest caz, durata misiunii se va lua in calcul la stabilirea drepturilor salariale precum si la stabilirea celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii.

Daca ,dupa incetarea misiunii, salariatul temporar continua sa lucreze in beneficial utilizatorului fara a incheia cu acesta un contract individual de munca, se considera ca acesta a incheiat un contract de munca pe perioada nedeterminata cu utilizatorul .

Sediul legal : Titlul II, cap. VII Codul muncii

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa