obligatiile avocatului si drepturile clientului

OBLIGATIILE AVOCATULUI FATA DE CLIENT

 • Avocatul are dreptul și obligația de a păstra, prin orice mijloace legale, realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și soluționat într-un termen rezonabil.
 • Avocatul se supune numai legii, statutului și deontologiei profesionale.

ORICE PERSOANA SUNT DREPTUL SA ISI ALEAGA IN MOD LIBER AVOCATUL!

Orice clauză sau convenție contrară, interzicerea sau restricționarea îngrijirii în acest drept este lovită de nulitate absoluta.

 • Independența avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său.
 • Avocatul este obligat să ofere clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii și să acționeze numai în limitele legii, statutul și codului deontologic.

SECRETUL PROFESIONAL ESTE DE ORDINE PUBLICA!

Avocatul trebuie să păstreze secretul profesional. Această obligație este absolută și nelimitată în timp.

 • Avocatul nu poate acționa decât în ​​limitele mandatului primit (în conformitate cu contractul de asistență juridică incheiat) cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
 • Avocatul trebuie să depună toate diligența pentru apărarea libertăților , drepturilor și intereselor legitime ale clientului.
 • Avocatul este obligat sa sfatuiasca clientul cu promptitudine, in constiincios, corect si cu diligenta . Avocatul își informează clientul cu privire la evoluția cazului care a fost încredințat.

AVOCATUL ESTE OBLIGAT SA INCHEIE ȘI SA AIBA PERMANENTĂ ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALA!

 • Avocatul este asuma obligații de diligenta .
 • Asistenta si reprezentarea clientului necesita o profesionala profesionala adecvata, pregatirea temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine, in functie de natura cazului, experientei si crezului sau profesional.

Competența profesională adecvată presupune analiza și cercetarea atentă a circumstanțelor de fapt, a aspectelor juridice ale problemelor juridice incidente în situația de fapt, pregătirea adecvată și adaptarea permanentă a strategiei, tacticii, tehnicilor și metodelor specifice cu evoluția cauzei, a unui dosar sau a unei lucrări în care avocatul este angajat.

 • Avocatul are obligația de a se abține ca intenționat: – Să ignore obiectivele și scopurile stabilite de client, astfel încât să se evite atingerea lor prin mijloace rezonabile, permițând legea și statutul profesiei.– Sa prejudicieze un client pe durata relatiilor profesionale

NEGLIJAREA CAUZELOR CLIENTULUI, ABSENTA NEJUSTIFICATĂ ÎN REPETAT MOD, FARA ASIGURAREA SUBSTITUIRII LEGALE ȘI COMPETENTE, CU PREGĂTIREA CONTRACTULUI AL CLIENTULUI, CONSTITUIE ABATERE DISCIPLINARA.

 • Avocatul trebuie sa actioneze cu tact si rabdare pentru a infatisa si explica clientului toate aspectele cazului in care il asista si / sau il reprezinta pe client.
 • Avocatul este obligat să folosească limba cea mai potrivită în raport cu starea și experiența clientului, pentru ca acesta să aibă o imagine corectă asupra situației juridice.
 • Avocatul se va consulta permanent cu clientul în legătură cu strategia, mijloacele tehnice și tactica adoptate pentru atingerea scopurilor pentru care a fost angajat. Avocatul nu este obligat să urmeze tehnicile și procedurile indicate în mod arbitrar de client, pastrand responsabilitatea pentru acestea.
 • Sfatul clientului nu se limitează la expunerea unor prevederi legale ci va avea în vedere și consecințele morale, economice, sociale și politice care ar putea avea relevanță în situația respectivă

Clientul păstrează dreptul de revocare a mandatului acordat avocatului prin contractul de asistență juridică.

 • Avocatul va informa clientul cu privire la consecințele de fapt și juridice ale cazului, în limitele informațiilor primite de la client.

***
Nota extras din statutul avocaților

avocat Laura Herescu

 Apasati Recomanda acest site / pagina pentru a trimite.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa