contractul de comision comercial

CONTRACTUL DE COMISION COMERCIAL

Aceast contract este reglementat de codul comercial, in art 405-412.

Contractul de comision este contractul prin care o parte, comisionarul, se obliga, in baza unei imputerniciri data de cealalta parte( comitentul), sa incheie acte de comert in nume propriu dar pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii.

Comisionarul poate fi o persoana fizica sau juridica .Aceasta, in raporturile contractuale, este partea care se obliga, in baza imputernicirii date de cealalta parte, sa incheie actele juridie pe seama acesteia, dar in nume propriu.

Comitentul este partea contractuala care imputerniceste cealalta parte, comisionarul, sa incheie in nume propriu, dar pe seama comitentului, acte juridice de comert.

Pretul contractului de comision se numeste comision.

In intelesul codului comercial, este o varietate a contractului de mandat comercial, deci este un mandat comercial fara reprezentare.

Obiectul lui este negocierea de afaceri comerciale

Actele juridice se incheie cu terte persoane pe seama persoanei care a dat imputernicirea.

Contractul de comision este un contract sinalagmatic , consensual si oneros.

El va fi valabil incheiat daca se respecta conditiile prevazute in art 948 cod civil:

 • – Capacitatea de a contracta; comitentul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia actele juridice pe care comisionarul le incheie pe seama sa. Comisionarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu
 • – Consimtamantul partilor: contractul va avea la baza imputernicirea data comisionarului; aceasta imputernicire va preciza conditiile in care comisionarul va actiona.
 • – Un obiect determinat;
 • – O cauza licita, adica sa nu fie interzisa de legislatie si sa nu fie contrara bunelor moravuri si ordinii publice

Efectele contractului de comision comercial:

 • – Comisionarul se obliga sa execute mandatul incredintat
 • – Comisionarul trebuie sa se limiteze a negocia numai in limitele prevazute in imputernicire
 • – Comisionarul va da socoteala comitentului asupra modului de indeplinire a mandatului primit
 • – Comitentul are obligatia de a achita comisionarului, pretul stabilit, adica comisionul
 • – Comitentul are obligatia de a restitui toate cheltuielile pe care comisionarul le-a facut in indeplinirea mandatului primit
 • – Comisionarul incheie acte juridice in nume propriu insa pe seama comitentului
 • – Comisionarul este direct obligat de catre persoana cu care a contractat ca si cum ar fi fost obligatia sa proprie( art 406 cod comercial)
 • – Comisionarul nu raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate de persoanele cu care a contractat, cu exceptia cazului in care exista conventie contrara

Contractul de comision inceteaza in situatiile urmatoare:

 • – Mandatul este revocat de comitent
 • – Comisionarul renunta la mandatul primit
 • – La termenul stabilit, daca s-a prevazut un termen
 • – In cazul in care intervine interdictia , insolvabilitatea, falimentul sau decesul uneia dintre parti

Contractul poate cuprinde clauze penale, pacte comisorii si, in general orice prevederi care nu sunt contrare legii si se supun regulilor specifice contractului de comision.

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa