Pacte comisorii

PACTELE COMISORII

Pactele comisorii sunt, in fapt, clauze contractuale care arata, in cuprisul lor, in ce conditii se va invoca rezolutiunea contractului.
Pactele comisorii se insereaza in vederea sanctionarii neexecutarii culpabile a obligatiilor asumate, de catre oricare dintre partile contractante.
Acestea sunt de patru grade , in functie de efectele pe care le produc.

Pact comisoriu de grad I:

– Acesta transpune, de fapt, prevederile art 1020 cod civil care mentioneaza ca in caz de neexecutare a contractului de catre una din parti, contractul se desfiinteaza.
– Pactul comisoriu de grad I presupune respectarea tuturor regulilor prevazute pentru rezolutiunea juridica.
– Instanta sesizata poate dispune asupra admisibilitatii rezolutiunii, dupa aprecierea clauzelor contractuale incalcate de partea aflata in culpa
– De asemenea, instanta poate decide sa acorde debitorului obligatiei neexecutate, un termen de gratie in vederea executarii acesteia

Pact comisoriu de grad II

– Acest pact prevede ca, in cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile, cealalta parte este indreptatita sa considere contractul ca desfiintat
– In baza acestei clauze, rezolutiunea va opera in baza declaratiei de rezolutiune unilaterala facuta de partea interesata, partii aflate in culpa
– Exista posibilitatea ca partea ce se afla in culpa sa se adreseze instantei de judecata In aceasta situatie, instanta va putea constata ca rezolutiunea nu a intervenit daca partea reclamanta(debitorul) ,desi dupa scadenta, isi executase obligatiile inainte ca creditorul sau sa faca declaratia de rezolutiune.

Pact comisoriu de grad III

– Este pactul comisoriu expres conform caruia, in cazul neexecutarii obligatiei asumate de catre una din parti, contractul se considera desfiintat de plin drept.
– Acest pact inlatura posibilitatea instantei de a se pronunta asupra aplicarii sanctiunii
– Nu se mai poate acorda, de catre instanta, termen de gratie
– Cu toate acestea, rezolutiunea nu poate interveni doar prin simpla neexecutare a obligatiei contractate ci este necesar a se urma procedura punerii in intarziere a debitorului.
– Drept urmare, daca debitorul isi executa obligatia cu intarziere, adica dupa scadenta, insa inainte de a fi pus in intarziere, indiferent de perioada de timp care a trecut de la scadenta, instanta sesizata de debitor poate constata ca rezolutiunea in baza pactului comisoriu nu a intervenit
– Un astfel de pact se mentioneaza expres in materia vanzarii, prin art 1367 cod civil, insa el isi gaseste aplicabilitate generala
– Creditorul are un drept de optiune intre a invoca aplicarea pactului comisoriu sau a solicita executarea silita a obligatiilor debitorului

Pact comisoriu de grad IV

– Pactul care contine clauza conform careia contractul se desfiinteaza de drept, fara punere in intarziere si fara alta formalitate prealabila, in cazul in care o parte nu isi executa obligatiile, este pactul comisoriu de grad IV
– Acest pact are ca efect desfiintarea neconditionata a contractului de indata ce a expirat termenul de executare fara ca obligatia sa fi fost adusa la indeplinire
– Instanta nu se mai poate pronunta asupra nici unui aspect invocat
– Nu mai este necesara punerea in intarziere a debitorului
– Numai creditorul poate invoca acest pact in folosul sau
– Prin inserarea acestui pact comisoriu nu inseamna ca creditorul a renuntat anticipat, la dreptul de a solicita executarea silita, daca aceasta renuntare nu este expres prevazuta in contract
– Creditorul are facultatea de a solicita executarea silita a debitorului, fara a invoca pactul comisoriu

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa