intreprinderea familiala in acceptiunea OUG 44/2008

CARACTERISTICILE INTREPRINDERII FAMILIALE

Voi prezenta succinct reglementarile OUG NR 44/2008 cu privire la inteprinderea familiala, pentru a fi mai bine asimilate de cei interesati.

Intreprinderea familiala este o intreprindere economica, FARA personalitate juridica, organizata de o persoana fizica impreuna cu familia sa.

  • Ea se constituie din doi sau mai multi membri care, la momentul constituirii, sunt obligati sa isi aleaga un reprezentant pentru gestiunea curenta a intreprinderii.
  • Membrii intreprinderii familiale pot avea , simultan, calitate de PFA, pot fi titulari ai unei intreprinderi individuale, pot si salariati ai unor terte persoane.
  • In cadrul unei intreprinderi familiale nu se pot face angajari ( nu pot fi terte persoane cu contract individual de munca).
  • Membrii intreprinerii familiale sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi sociale, pot fi asigurati in sistemul public de asigurari sociale si sistemul de somaj, in conditiile legii.
  • O intreprindere familiala poate incheia colaborari cu PFA-uri, intreprinderi individuale, persoane fizice sau juridice- aceste colaborari incheindu-se in scopul exercitarii activitatii intreprinderii.
  • Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu insa se poate constitui un patrimoniu de afectatiune.
  • Cotele de participare la patrimoniul de afectatiune pot diferi fata de cotele stabilite prin acordul de constituire pentru participarea la profit si pierderi a membrilor .
  • Membrii raspund solidar pentru datoriile contractate de intreprindere.
  • Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii se pot face numai cu acceptul majoritatii simple a membrilor si numai cu conditia ca proprietarul bunului vizat sa isi dea acordul.
  • Pentru actele de dobandire a unor bunuri in vederea desfasurarii activitatii intreprinderii familiale este nevoie de acordul prealabil al majoritatii membrilor doar daca valoarea acelui bun are o valoare egala sau mai mare de 50% din valoarea bunurilor afectate intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii la data incheiereii actului.

Incetarea intreprinderii familiale in acceptiunea OUG 44/2008 – cazuri:

– Mai mult de jumatate din membrii au decedat
– Mai mult de jumatate din membri se retrag sau cer incetarea intreprinderii
– In conformitate cu art. 25 din legea 26/1990

La incetarea intreprinderii, bunurile acesteia se impart intre membri conform cotelor prevazute la patrimoniul de afectatiune iar in lipsa acestora, conform cotelor prevazute la profit si pierderi stabilite prin acordul de constituire.

Comments are closed.

Apel direct
Adresa