executia vremelnica a hotararii judecatoresti

 • Pentru a putea fi investita, hotararea trebuie sa fie cel putin definitiva.

Cu toate acestea, se prevad cazuri de exceptie astfel:

Executia vremelnica de drept

 • Cazurile in care hotararea este executorie de drept sunt prevazute limitativ de lege – ele fiind enumerate in art 278 cod procedura civila.
 • Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art 279 cod prcedura civila, se va putea solicita instantei sa se incuviinteze executarea vremelnica a hotararii.

Executia vremelnica judecatoreasca

 • Cazurile de executie vremelnica judecatoreasca sunt prevazute in art 279 alin 1 cod procedura civila.

Executia vremelnica nu se poate incuviinta:
1.

 • In materie destramutare de hotare, desfiintare de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand asezare fixa

2.

 • Cand prin hotararea de fond se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciara.
 • Executia vremelnica poate fi solicitata prin cerere scrisa sau verbal, pana la inchiderea dezbaterilor.
 • Daca cererea a fost respinsa in prima instanta, ea se poate reedita in apel .
 • Executia vremelnica in apel nu va fi acceptata daca prima instanta a acordat termen de gratie debitorului.

Executarea vremelnica poate fi suspendata in conditiile art 280 cod procedura civila.

 • Competenta solutionarii cererii este a instantei de apel.
 • Cererea de suspendare a executiei vremelnice va putea fi facuta pana la inchierea dezbaterilor.

Cererea se depune la prima instanta sau instanta de apel, in acest al doilea caz atasandu-se copie legalizata a dispozitivului hotararii in masura in care dosarul cauzei nu a ajuns la instanta respectiva.

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa