Interventia accesorie

INTERVENTIA VOLUNTARA ACCESORIE

Prezenta procedura este, de fapt, o cerere adresata instantei de judecata, in cadrul unui proces ce se afla in curs de solutionare.
Tertul, numit intervenient voluntar accesoriu, este o persoana straina de litigiu dar care participa in mod voluntar la judecata, cu scopul de a apara interesele uneia dintre parti ( reclamat sau parat).
Se numeste intervenient accesoriu deoarece acesta doar vine in sprijinul uneia dintre parti si nu reclama un drept propriu asupra obiectului litigios.

Intervenientul accesoriu urmareste ca, prin apararile pe care le face el insusi , instanta sa pronunte o hotarare favorabila partii pe care o sustine in proces ( pentru care a intervenit).

Cererea de interventie accesorie nu trebuie sa cuprinda toate elementele obligatorii ale cererii de chemare in judecata ci este de ajuns sa arate instanta, numele si domiciliul partilor, obiectul cererii, numarul de dosar si partea pentru care intervine, inclusv semnatura.

Desi nu reclama un interes propriu, tertul intervenient accesoriu, prin interventia sa doreste sa preintampine un process impotriva sa, deschis ulterior de partea a carei aparare o sprijina.
Cererea de interventie accesorie se poate depune inclusiv in recurs, deci nu este conditionata de participarea tertului intervenient inca de la judecarea in fond a litigiului in cursul caruia intervine.

In principiu, cererea de interventie accesorie este admisibila in orice materie.
In procese cu caracter strict personal insa, aceasta cerere este inadmisibila, daca este in legatura cu un capat de cerere prin care se incearca valorificarea unui drept strict personal.
Nu este admisibila nici in cereri de revizuire sau contestatii in anulare.

Cererea de interventie voluntara accesorie are un caracter incidental, ea fiind de competenta instantei care judeca cererea principala.
Instanta, odata primind cererea, trebuie sa se pronunte fata de admisibilitatea in principiu a acesteia. In acest sens, instanta asculta atat tertul intervenient cat si ulterior, partile initiale din proces.
Admiterea cererii se face printr-o incheiere interlocutorie. Odata admis in proces, tertul devine parte si toate actele de procedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de acesta.
In caile de atac, se va pune in discutie admisibilitatea cererii de interventie accesorie numai daca apelul sau recursul ,ca si cai de atac, sunt valabile. In caz contrar, cererea de interventie accesorie va fi respinsa chiar daca intervenientul ar fi justificat un interes real si cererea sa are legatura cu obiectul cauzei.

Odata primita , cererea de interventie accesorie este comunicata, partilor care au posibilitatea sa depuna intampinare in termenul stabilit de instanta in acest scop.
Fata de cererea de interventie accesorie nu se poate face cerere reconventionala.
Daca actele de procedura efectuate de catre intervenientul accesoriu, odata admis in proces, sunt potrivinice parti in favoarea careia a intervenit, acestea nu vor fi luate in seama de catre instanta.

Intervenientul are dreptul sa propuna probe noi, sa ridice exceptii procesuale si sa invoce alte argumente neinvocate de partea pentru care intervine.
El are o relatie de subordonare fata de partea pentru care a intervenit.
Cererea de interventie accesorie se judeca intotdeauna impreuna cu cererea principala.

Daca partea pentru care a intervenit pierde procesul, se va respinge si cererea de interventie accesorie.
Daca partile initiale din proces ajung la o tranzactie inainte de solutionare, intervenientul accesoriu nu poate solicita continuarea judecatii decat daca demostreaza ca tranzactia s-a realizat in vederea fraudarii intereselor lui.
Daca partea pentru care a intervenit nu a declarat apel/recurs impotriva sentintei pronuntate, sau daca a declarat apel/recurs peste termenul legal sau acesteia i-a fost respins apelul sau recursul ca netimbrat, nemotivat, atunci exercitarea caii de atac respective de catre intervenientul accesoriu se socoteste neavenita si va fi respinsa.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa