retinerile din salariu

RETINERILE DIN SALARIU – o practica des intalnita

Un subiect nu foarte amplu dar extrem de important pentru salariati este cel tratat astazi, deoarece multi angajatori isi permit sa retina salariatilor lor diferite sume de bani, din diverse motive, fara ca acest lucru sa fie in concordanta cu legea: retinerile din salariu

De multe ori, salariatii se gasesc in situatia sa isi incaseze drepturile salariale diminuate unilateral de catre angajator, sub diverse motive.

Dar retinerile din salariu sunt supuse unor dispozitii foarte stricte reglementate de legislatia noastra.Acestea se regasesc atat in materia dreptului muncii, cat si in codul de procedura civila si chiar si in codul de procedura fiscala.

Singurele retineri din salariu pe care angajatorul are dreptul sa le efectueze in lipsa unei hotarari judecatoresti, sunt impozitele si contributiile pe care salariatul le datoreaza, lunar, statului.

Celelalte retineri, de orice natura ar fi acestea, se vor face numai in temeiul unui titlu executoriu si in timpul unei executari silite; mai mult, orice dauna cauzata angajatorului de catre salariat trebuie constatata de o hotarare judecatoreasca definitive si irevocabila .

Angajatorului ii este interzis sa faca retineri de salariu in baza unor decizii de imputare. Daca are pretentii de natura baneasca pentru acoperirea vreunui prejudiciu cauzat lui, de catre salariat, angajatorul este obligat sa se adreseze instantei civile, deci conform dreptului comun( civil) cu o actiune in pretentii.

In cadrul procesului civil, angajatorul trebuie sa demonstreze existenta faptei comisive sau omisive a salariatului, vinovatia acestuia , consecintele cauzatoare de prejudicii si intinderea in concret a pierderilor suferite.

Doar in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile obtinute va putea, ulterior, sa faca retineri din salariul angajatului vinovat.

In sfera regulilor generale referitoare la retierile salariale, prevederile alin 4 art 164 codul muncii stabilesc limita tuturor retinerilor ce se pot face lunar; jumatare din salariul net al angajatului.

Este posibil ca salariatul sa aiba mai multe retineri de natura diferita ,asupra salariului. In anticiparea acestor situatii, codul muncii stabileste ordinea de distribuire a sumelor retinute astfel:

– obligatiile de intretinere avute in temeiul dreptului familiei

– contributiile si impozitele datorate catre stat, inclusive taxele

– daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite

– acoperirea altor datorii; in aceasta categorie intra inclusiv pretentiile angajatorului fata de salariat, stabilite definitiv prin hotarare judecatoreasca

Prevederile codului muncii se completeaza si cu cele ale codului de procedura civila ( art 164 cod muncii coroborat cu art 409 cod procedura civila); in consecinta limitele retinerilor lunare care pot fi efectuate sunt urmatoarele:

– pana la ½ din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii

– pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii

Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi ½ din venitul lunar net al salariatului debitor, indifferent de natura creantelor, in afara de situatiile in care legea poate dispune altfel.

Daca un salariat are venituri mai mici decat venitul salariului minim net pe economie iar aceste venituri sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, nu se pot face retineri asupra veniturilor lui decat asupra partii care depaseste jumatate din cuantumul slariului minim net pe economie. De exemplu, daca o persoana castiga 500 lei pe luna, net, nu se pot face retineri decat asupra sumei de 200 lei, adica ceea ce depaseste 300 lei( 600 lei fiind salariul minim met pe economie).

Nici chiar in baza unui angajament de plata semnat de salariat ,angajatorul nu are dreptul sa faca retineri din salariu. Insa, salariatul poate , conform angajamentului semnat, sa isi achite de buna-voie, conform celor stabilite, dupa incasarea integrala a salariului, sumele stabilite a fi platite lunar pana la acoperirea integrala a pagubei pricinuita angajatorului.

Nu uitati:

Angajatorul NU are dreptul legal sa va retina din salariu nici o suma de bani ( in afara taxelor si impozitelor lunare) fara a avea la baza un titlu executoriu sau o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Orice incalcare a acestei obligatii o puteti sanctiona apeland la instanta judecatoreasca

Temei de drept:

Art. 164.

(1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa