clasificarea contractelor civile

Definitii care privesc contractele si modul lor de clasificare

De multe ori oamenii aud termeni care se refera la contractele pe care au intentia de a le incheia insa nu inteleg ce inseamna acestia.

Pentru acest lucru, mi-am propus a trece in revista cateva definitii ale caracteristicilor contractelor in scopul informarii corecte a dvs..

Desi am mai vorbit de unele caracteristici si anterior, voi reitera si aceste definitii pentru compactarea subiectului supus atentiei .

Clasificarea dupa continut:

 • Bilaterale( sinalagmatice) – contracte care dau nastere la drepturi si obligatii reciproce in sarcina ambelor parti contractante
 • Unilaterale – aceste contracte nasc obligatii numai in sarcina uneia dintre parti , deci una este creditor iar cealalta este doar debitor.

Clasificarea dupa scopul urmarit de parti:

 • Contracte cu titlu oneros: aceste contracte se caracterizeaza prin faptul ca fiecare parte urmareste un folos patrimonial.

Subategorii:

 1. Comutativ: partile cunosc sau pot sa cunoasca inca de la momentul incheierii contractului existenta si intinderea obligatiilor ce le revin
 2. Aleatoriu – contract cu titlu oneros in care partile nu cunosc existenta si intinderea exacta a obligatiilor , asumandu-si un risc in a castiga sau a pierde , totul depinzand de o imprejurare viitoare si incerta ( ex contractul de intretinere)
 • Contracte cu titlu gratuit: act juridic prin care o persoana dispune de un bun aflat in patrimoniul sau in favoarea altei persoane fara a urmari o contraprestatie. Si aici vorbim de doua subcategorii si anume:
 1. Liberalitatile – sunt contracte cu titlu gratuit prin care cel care dispune de bunul sau isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimonial procurat celui gratificat( de ex donatia)
 2. Actele dezinteresate: sunt contracte cu titlu gratuit prin care cel care dispune, procura un avantaj patrimonial altei persoane insa fara a-si micsora propriul patrimoniu. In acest sens avem, ca exemplu, contractul de comodat, cel de depozit neremunerat etc.

Dupa modul de formare al contractului avem:

 • Contracte consensuale – acestea se incheie prin simplul acord de vointa al partilor fiind suficienta simpla manifestare de vointa a acestora neinsotita de nici o forma specifica.
 • Contracte solemne – aceste contracte sunt valabile numai prin respectarea unei forme impuse de lege, care, de regula, este forma autentica ( donatia, ipoteca etc)
 • Contracte reale – acestea se formeaza valabil numai daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea bunului. Ca exemplu – contractul de comodat este valabil la momentul in care bunul dat in comodat este predat comodatarului.

Contracte clasificate dupa corelatia existenta intre ele:

 • Principale – acestea au o existenta de sine statatoare, regimul lor juridic nedepinzand de existenta altui contract
 • Accesorii – contractele depind, ca existenta juridica, de soarta altui contract principal.

Clasificare dupa efectele produse :

 • Constitutive – acest tip de contracte dau nastere unui drept civil subiectiv care nu a existat anterior
 • Translative – prin aceste contracte se transmite un drept civil din patrimoniul uneia dintre parti in patrimoniul unei alte persoane
 • Declarative – au ca efect consolidarea unui drept civil subiectiv preexistent

Comments are closed.

Apel direct
Adresa