sanctiunea disciplinara

……….

Am asistat astazi la unul din multele dialoguri dintre doi salariati ai unui mare lant de magazine din Romania si am realizat ca multi dintre tineri nu stiu cum si in ce conditii pot fi sanctionati de catre angajatorii lor , ce pasi trebuie urmati de catre angajator ca salariatul sa poata fi tras la raspundere fie aceasta disciplinara, patrimoniala sau penala.

Astfel, m-am hotarat sa va vorbesc in acest articol, despre sanctiunile disciplinare, pentru a va putea apara de abuzurile celor in interesul carora lucrati.

In raporturile de munca, voi, ca si angajati, aveti obligatia de a va indeplini sarcinile de serviciu, asa cum sunt ele definite in fisa postului, aveti obligatia de a respecta conduita impusa de regulamentul intern al unitatii si de contractul colectiv de munca aplicabil.

Indeplinirea tuturor obligatiilor de munca nu va da dreptul de a avea pretentia ca angajatorul sa va “ierte’ atunci cand gresiti, in virtutea faptului ca aveti, in general, o conduita ireprosabila la serviciu.

Codul muncii, prin dispozitiile sale, da dreptul angajatorului de a va sanctiona, in functie de gravitatea faptei si a eventualelor prejudicii aduse lui, in mod gradual. In acest sens, angajatorul are mai multe calitati cumulative: aceea de persoana prejudiciata, de acuzator, de anchetator si de judecator in sensul stabilirii pedepsei disciplinare.

In cazul in care, in perioada in care ati savarsit abaterea disciplinara sunteti delegati la o alta unitate, cel care are rolul de a ancheta, cerceta si aplica pedeapsa este tot angajatorul dvs., nu cel in interesul caruia prestati activitatea, in mod temporar.

Pentru atragerea raspunderii disciplinare este obligatoriu ca aceasta fapta sa fie savarsita in timpul executarii contractului de munca.

De asemenea, este obligatoriu ca fapta sa aiba caracterul unei abateri disciplinare, adica acea fapta are legatura cu munca dvs, consta intr-o actiune sau inactiune, este savarsita cu vinovatie si prin care s-a incalcat o norma din regulamentul intern, contractul individual de munca ( inclusiv fisa postului, care este parte integranta a acestuia), contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Vinovatia poate imbraca mai multe forme: poate fi o greseala intentionata sau neintentionata, adica o neglijenta din partea dvs.

Se inlatura caracterul de vinovatie al faptei in masura in care intervin cauze legale care inlatura acest caracter si anume:

– legitima aparare – asa cum ea este definita in dreptul roman, cand fapta se savarseste pentru a inlatura un atac material, direct ,imediat si injust ,indreptat impotriva dvs sau a altuia, ori impotriva unui interes general si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesului general

– starea de necesitate – cand savarsitit fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea dvs, a altuia sau un bun important al dvs sau a altuia sau un interes general

– constrangerea fizica sau morala – in acest caz avem in vedere constrangerea fizica, de o asemenea intensitate incat nu ii puteti rezista, ori o constrangere morala, exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru dvs sau a altei personae si care nu putea fi inlaturata in alt mod

– cazul fortuit si forta majora – forta majora este definita a fi o imprejurare imprevizibila si de neinlaturat care va pune in situatia de a savarsi abaterea disciplinara. Rezultatul cazului fortuit este o consecinta a unei imprejurari ce nu putea fi prevazuta.

– Eroarea de fapt – fara a avea vreo vina, aveti reprezentarea gresita a realitatii, ceea ce determina o actiune sau inactiune ce ar constitui abatere disciplinara

– Executarea ordinului de serviciu – acest caz de inlaturare a raspunderii disciplinare poate fi invocat numai in masura in care ordinul primit era legal, deoarece dvs nu sunteti obligat sa executati un ordin dat de superiorul dvs ierarhic care este vadit nelegal

Nu orice abatere disciplinara poate conduce la aplicarea unei pedepse. Angajatorul are dreptul sa o aprecieze si , in functie de imprejurari si de interesele sale o va sanctiona sau nu.Trebuie avute in vedere si consecintele faptei, atunci cand angajatorul decide intr-un sens sau altul.

Daca angajatorul se considera indreptatit a va sanctiona, codul muncii ii pune la dispozitie mai multe variante de sanctiuni care vor fi aplicate in functie de :

– imprejurarile in care ati savarsit fapta

– gradul dvs de vinovatie

– consecintele pe care aceasta fapta le-a produs

– comportarea generala pe care o aveti la serviciu

– daca ati mai fost sanctionat sau nu anterior, pentru alte fapte disciplinare

De asemenea, daca angajatorul a suferit vreun prejudiciu , este indreptatit sa va actioneze in instanta pentru a isi recupera prejudiciul.

In egala masura, daca fapta intruneste si caracterul penal, veti putea fi trasi la raspundere si pe cale penala.

Ce sanctiuni prevede codul muncii?

1. avertismentul scris
2. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retroradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile
3. suspendarea contractului de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare
4. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. In functie de imprejurari, angajatorul are posibilitatea sa individualizeze sanctiunea, legea oferindu-I numai limita minima si maxima in care este obligat sa sanctioneze
5. reducerea salariului de baza si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1- 3 luni cu 5-10 %. In aceasta categorie sunt vizati cei care au functii de conducere si beneficiaza de indemnizatia de conducere aferenta.
6. desfacerea disciplinara a contractului de munca.Acest caz a facut ,distinct, subiectul unui articol anterior.

Oricare ar fi sanctiunea pe care angajatorul o aplica, este obligat sa respecte procedura prevazuta in codul muncii, pas cu pas.

Astfel, legea vorbeste despre efectuarea cercetarii prealabile care, nerealizata sau realizata defectuos, conduce la nulitatea absoluta a sanctiunii aplicate.

In ce consta cercetarea prealabila?

In vederea desfasurarii acestei etape, angajatorul este obligat sa va convoace in scris iar aceasta convocare trebuie sa cuprinda data, ora, locul si obiectul ,aratat in concret, al cercetarii prealabile.

In acelasi timp, angajatorul este obligat sa formeze o comisie care sa analizeze toate aspectele savarsirii faptei si care va avea puterea de decizie in privinta sanctionarii dvs.

Prin contractul colectiv de munca la nivel national s-a stabilit ca termenul minim pentru convocarea dvs este de 5 zile lucratore inainte de data stabilita pentru intrunirea comisiei.

Angajatorul trebuie sa faca dovada ca aceasta convocare s-a facut legal, adica ori prin inmanare directa, sub semnatura de primire ori prin scrisoare recomandata.

Legea prevede dreptul dvs absolut ( iar angajatorul este obligat sa va respecte acest drept!) de a va sustine apararile in cadrul comisiei. De asemenea, aveti dreptul de a fi reprezetat in comisie de reprezentatnul sindicatului din care faceti parte sau, in lipsa existentei sindicatului, de reprezentatnul salariatilor unitatii in care lucrati.

Nu este recomandat sa lipsiti la data convocarii deoarece comisia, in lipsa dvs., va putea cerceta fapta sub toate aspectele sale doar din documentele pe care le are la dispozitie si fara a avea posibilitatea de a lua act de argumentele pe care ati putea sa le invocati in favoarea dvs sau, mai simplu, legea permite angajatorului sa dispuna sanctionarea dvs disciplinara fara a se mai efectua cercetarea disciplinara.

Odata prezent, comisia este obligata sa va asculte si sa verifice toate apararile pe care le invocati. Dvs aveti dreptul de a lua la cunostinta de toate actele si faptele cercetarii pentru a va putea pregati argumentarea.

Dupa incheierea cercetarii, angajatorul va individualiza sanctiunea avand posibilitatea, in functie de toate probele aflate la dispozitia sa, sa aplice una din cele sase sanctiuni prevazute de lege.

Pentru aceeasi fapta, nu se poate stabili decat o sanctiune si se poate sanctiona numai o data.

In cazul in care prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionatoriu, va fi aplicat acesta.

Emiterea deciziei de sanctionare

Decizia de sanctionare se va emite in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare dar nu mai tarziu de sase luni de la savarsirea acesteia.

Cu alte cuvinte, se constata ca cercetarea prealabila trebuie efectuata in acest termen si nu mai tarziu; orice depasire a termenului aratat de lege conduce la nulitatea absoluta a sanctiunii stabilite.

Ce cuprinde decizia de sanctionare?

– descrierea faptei care constituie abatere diciplinara

– precizarea prevederilor din statutul disciplinar, regulamentului intern sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate

– motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de dvs sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea

– temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica

– termenul in care sanctiunea poate fi contestata

– instanta competenta la care decizia poate fi contestata

Decizia este obligatoriu a fi comunicata in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se preda direct, cu semnatura de primire sau prin scrisoare recomandata.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii.

Odata comunicata, angajatorul nu va putea schimba sanctiunea fiind obligat sa o aplice pe cea aratata in decizie. Numai in masura in care lterior, se afla elemente noi necunoscute la data efectuarii cercetarii , se poate aplica alta sanctiune dar cu reluarea intregii procedure aratate mai sus.

Sper ca cele de mai sus sa va ajute sa va puteti sustine dreptul la aparare si sa nu mai lasati angajatorii sa va sanctioneze dupa bunul lor plac.

Retineti!

Nici mustrarea scrisa nu mai poate fi aplicata fara efectuarea cercetarii prealabile de catre angajator! Orice abuz in acesta privinta il puteti sanctiona in instanta ,aparandu-va drepturile pe care legea vi le ofera!

Articole aplicabile:

Art. 40 alin. 1 lit.e, 48,61 lit. a, 263 alin. 1,266, 267, 268, – codul muncii,art 75 contractul colectiv de munca la nivel national pe anii 2007-2010

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa