contractul de donatie

CONTRACTUL DE DONATIE

Contractul de donatie este reglementat de codul civil la art 800-941 .

Este un contract solemn prin care o parte, donatorul, isi micsoreaza patrimoniul, cu intentie liberala, in favoarea celeilalte parti( donatarul) ,fara a urmri de la acesta o contra-prestatie.

Caracterele juridice:

 • Este un contract solemn; pentru a fi valabil , contractul de donatie trebuie sa fie in forma autentica( la notariat)
 • Contractul este cu titlu gratuit; donatorul, desi isi micsoreaza patrimoniul, nu solicita nici o contra-prestatie in schimb de la donatar.
 • Are un caracter unilateral, deoarece creeaza, in principiu, obligatii numai in sarcina donatorului.
 • Este un contract translativ de proprietate.

Conditii de validitate:

Capacitatea juridica a partilor:

a) Capacitatea de a dispune (donatorul) – incapacitate:

– Minorii si persoanele aflate sub interdictie judecatoreasca nu pot dona nici macar cu incuviintarea reprezentantului legal sau a autoritatii tutelare, cu exceptia darurilor obisnuite si ocazionale care nu afecteaza in mod semnificativ patrimoniul donatorului
– Minorul nu poate dona in favoarea tutorelui chiar si cand a ajuns la majorat decat dupa ce autoritatea tutelara va da descarcare de gestiune tutorelui, cu exceptia cazului cand tutorele este ascendentul minorului

b) Capacitatea de a primi:

– Persoanele neconcepute si organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica, nu au capacitatea de a primi donatii
– Medicii, farmacistii nu pot primidela persoanele pe care le-au vut in ingrijire medicala inaintea mortii, inclusive preotii care au fost in preajma donatrului si i-au facut slujbe si alte practice religioase;
– Exceptie: donatiile remuneratorii pentru serviciile prestate de donator in fvoarea donatorului

Incapacitate de exercitiu:

 • – Minorii, interzisii, pot accepta donatii de la reprezentantii lor legali sau cu incuviintarea acestora
 • – Surdo-mutii care nu stiu sa scrie si sa citeasca pot primi numai daca sunt in prezenta unui curator care are rolul de interpret al vointei lor
 • – Persoanele juridice in limita principiului specialitatii, capacitatii de folosinta a lor

Conditii ale obiectului contractului de donatie:

 • – Obiectul trebuie sa fie: determinat sau determinabil, licit, posibil, sa existe in present sau sa poata exista in viitor, sa constituie prestatia celui ce se obliga.
 • – Forma contractului este autentica; nerespectarea acestei conditii conduce la nulitatea absoluta a donatiei.

Conditii de validitate

– Conditia esentiala este irevocabilitatea, orice clauza contrara fiind lovita de nulitate absoluta

Ce clauze pot fi admise in contractul de donatie?

 • – Clauze cu privire la termenul contractului
 • – Conditia cazuala
 • – Conditia privind plata datoriilor prezente / viitoare ale donatorului
 • – Clauza cu privire la reintoarcerea bunului donat in patrimoniul donatorului
 • – Rezervarea dreptului de uzufruct pentru sine insusi( donator) sau in folosul altei terte persoane
 • – Rezervarea dreptului de habitatie

Donatorul are obligatia de a preda bunul donat.

El trebuie sa il garanteze pe donator :

 • – daca s-a obligat in mod expres in acest sens
 • – sau daca evictiunea provine de la un fapt al sau, personal
 • – daca viciile ascunse imbraca forma dolului din partea donatorului
 • – cand donatia este cu sarcini, va raspunde pentru evictiune si vicii in limita sarcinilor impuse

Donatarul:

 • – cand donatia nu este cu sarcini, nu are nici o obligatie legala
 • – daca donatia este cu sarcini, respectarea obligatiilor asumate

Cand se va revoca donatia?

 • – Cand sarcinile impuse donatarului nu sunt respectate
 • – Pentru ingratitudine( atentat la viata donatorului , delicate, cruzimi, injurii grave la adresa donatorului, refuzul de a acorda alimente donatorului)
 • – Pentru survenienta de copil- daca in momentul donatiei donatorul nu avea nici un copil sau alt descendent si ulterior I se naste un copil. Aceasta nulitate intervine de drept si se constata de catre instanta de judecata.

Celelalte cazuri se vor constata de catre instanta de judecata la cererea donatorului.

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa