demisia

DEMISIA

Demisia este definita in codul muncii art 79 alin 1 ca fiind un act unilateral de vointa a salariatului prin care comunica angajatorului sau, decizia de a inceta raporturile de munca cu acesta.

Demisia prezinta urmatoarele caracteristici:

a) este un act unilateral de vointa;

– nu este necesar acordul angajatorului pentru incetarea contractului de munca; este de ajuns ca salariatul sa se manifeste in acest sens, printr-o notificare scrisa si inmanata angajatorului, prin intermediul persoanelor competente sa o primeasca.

– refuzul angajatorului de a o accepta, nu are relevanta juridica; salariatul poate face dovada remiterii ei prin martori sau prin inscris;

– este de recomandat ca, in situatia in care angajatorul refuza inregistrarea demisiei, salariatul sa o trimita printr-o scrisoare recomandata sau alta modalitate care sa ii probeze existenta .

b) termenul de preaviz;

– salariatul este obligat sa acorde ,prin cererea de demisie, un termen de preaviz, angajatorului. Acest termen este de minim 15 zile calendaristice, pentru functiile de executie si 30 zile calendaristice pentru functiile de conducere.

– In cazul in care in contractul individual de munca sunt prevazute alte termene de preaviz in cazul demisiei, se vor aplica acestea;

– In situatia in care contractul de munca nu prevede nici un termen de preaviz, se vor aplica termenele legale

– Angajatorul poate renunta la acest termen de preaviz sau poate sa scurteze durata acestuia.

– Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii deciziei de demisiei.

– Salariatul nu este obligat sa acorde termen de preaviz in cazul in care demisia sa este consecinta a nerespectarii obligatiilor pe care angajatorul le are, contractual, fata de salariat.

c) motivarea demisiei;

– salariatul nu este obligat sa isi motiveze demisia iar angajatorul nu are dreptul sa ii ceara aceasta motivare; demisia este valabila din punct de vedere juridic indiferent daca este sau nu motivata.

d) drepturile si obligatiile partilor in perioada de preaviz;

– conform contractului colectiv de munca la nivel national valabil 2007-2010, art 74 alin 3, in perioada preavizului salariatul are dreptul sa absenteze 4h/zi de la program, pentru a-si cauta alt loc de munca, fara ca acest lucru sa afecteze salariul si celelalte drepturi

– orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.

– In perioada preavizului, salariatul are aceleasi obligatii fata de angajator, exceptand orele efectiv lucrate, in conditiile de mai sus

e) suspendarea contractului de munca in perioada de preaviz;

– in masura in care contractul de munca se suspenda, din diferite motive, in perioada de preaviz, se suspenda corespunzator si termenul de preaviz, pe aceeasi perioada.

f) admisibilitatea demisiei

– demisia este admisibila atat cand e vorba de un contract individual de munca incheiat pe o perioada nedeterminata cat si atunci cand contractul individual de munca este incheiat pe o perioada determinata.

g) efecte juridice

– manifestarea de vointa a salariatului este irevocabila. Acesta nu poate reveni asupra demisiei decat cu acordul implicit sau explicit al angajatorului.

– Contractul de munca isi inceteaza efectele la data implinirii termenului de preaviz.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa