recalcularea pensiilor militarilor,politistilor si functionarilor publici din administratia penitenciarelor , G.H. nr. 735/2010

despre suspendarea acestei hotarari de guvern, apasati AICI

Conform Hotararii de Guvern nr 735/2010 publicata la 28.07.2010 privind recalcularea pensiilor militarilor, politistilor si functionarilor publici din penitenciare:

Pensiile prevazute la art 1 lit a si b din legea 119 din 2010 ( adica pensile militare de stat si pensile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor), se recalculeaza conform algoritmului de calcul utilizat de legea nr 19/2000.

Cum se recalculeaza?

– Prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale

Documente doveditoare – conform anexelor 1a, 1b si 2 din prezenta hotarare.

a) Pentru perioadele in care activitatile s-au desfasurat in cadrul Ministerului Apararii Nationale, documentele se solicita, dupa caz:

– Prin centrele militare judetene, zonale, de sector
– De la ultima unitate din care beneficiarii au facut parte

b) Pentru perioadele in care beneficiarii si-au desfasurat activitatea in :

Celelalte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala
– Sistemul administratiei penitenciarelor
,

documentele doveditoare se solicita de la ultima unitate din care au facut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale sau similar, In cazul in care unitatile au fost desfiintate

c) Personalul trimis in misiune permanenta in strainatate sau pentru misiuni cu caracter temporar

– Se vor lua in calcul veniturile corespunzatoare functiei pe care beneficiarul a fost incadrat in tara

 • Documentele doveditoare obtinute astfel cum e aratat mai sus se depun la structurile de pensii din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si la Serviciul Roman de informatii de la care primesc drepturile de pensie
  La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseste valoarea punctului de pensie valabil la data incheierii procesului de recalculare.
 • Stagiul de cotizare reprezinta vechimea in serviciu si, dupa caz, vechimea in munca prevazuta de legislatia in vigoare la data deschiderii dreptului de pensie la data inceperii procesului de recalculare, conform art 8-10 din Legea 119/2010.
  Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevazute la art 1 lit a si b din Legea nr 119/2010 va fi atat pentru barbati cat si pentru femei, de 20 de ani.

Se considera indeplinite conditiile de acordare a pensiilor, conform legii nr 19/2000 – in momentul recalcularii pensiilor .

 • Punctajul mediu anual se determina in baza datelor aflate la dosarele de pensie existente la structurile de pensii din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii.
 • In situatia in care sunt perioade de timp pentru care nu sunt inscrise in dosarele de pensii existente, date referitoare la veniturile realizate lunar, aceste venituri se constata in baza documentelor pe care beneficiarii le solicita structurilor mai sus mentionate.
 • Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare altele decat cele aratate in aliniatul precedent, se vor aplica prevederile legii 19/2000 in vederea determinarii punctajului mediu anual.
 • Daca exista perioade pentru care nu exista dovezi referitoare la veniturile incasate lunar si nici nu s-au depus in termenul de recalculare, de catre beneficiari, pentru determinarea punctajului mediu anual se va utiliza salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
 • Pentru perioada 1.04.2007 – 1.08.2007 punctajelor anuale se va aplica plafonarea prevazuta de legislatia in vigoare in perioada respectiva.

Pensiile de invaliditate: – stagiul potential acordat pana la data intrarii in vigoare a legii nr 119/2010 se mentine si pentru stabilirea punctajului mediu anual, in conformitate cu art 78 alin 6 din legea 19/2000. Exceptie: pensiile de invaliditate stabilite conform legii nr 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Pensia de urmas : se stabileste procentual din pensia recalculata la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat. Exceptie : cele stabilite conform legii nr 80/1995

 • Cand din documente rezulta perioade de vechime in munca exprimate in saptamani de cotizare ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, acestea se vor transforma in stagiu de cotizare exprimat in luni si ani de cotizare.
  – In acest caz se vor utiliza salariile medii brute pe economie aferente perioadelor respective, in determinarea punctajului mediu anual
  – Cand din documente nu se pot localiza saptamanile de cotizare, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.

Pensia de serviciu recalculata conform legii 119/2010 poate fi modificata la solicitarea beneficiarului daca acesta prezinta documente conform legii, din care rezulta date si elemente diferite decat cele utilizate la recalculare – referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioadele suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu – elemente care se iau in calcul la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare, in conditiile legii nr 19/2000.

In acest caz, dupa recalcularea pensiilor acestea se acorda:

a) De la data de intai a lunii urmatoare expirarii procesului de recalculare daca cererea impreuna cu documentele doveditoare au fost depuse in termenul general de prescriptie
b) Din prima zi a lunii urmatoare in care cererea insotia de documentele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii , dupa termenul general de prescriptie

 • Pensiile de serviciu ale caror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea dispozitiilor unor hotarari judecatoresti definitive si irevocable se vor recalcula conform H.G. 735/2010.

Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisa de structurile de pensii .

Decizia va cuprinde in mod obligatoriu:

– temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza recalcularii
– Termenul in care poate fi introdusa contestatia

Decizia se comunica in scris, in termen de 30 de zile de la data emiterii.

Contestatia se poate introduce in termen de 30 de zile de la comunicare la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate in instanta conform prevederilor legii nr 19/2000

NOTA:
– ANEXA 1a – prevede cererea pe care titularul pensionar o va depune la Casa de pensii, in vederea recalcularii pensiei:

– numar decizie de pensie ( numar si data emierii deciziei)
– numarul mandatului de plata a pensiei
– cod numeric personal
– unitatea militara din care a trecut in rezerva
– enumerare acte /documente in original anexate cererii
– se vor anexa obligatoriu copie de pe talonul ( mandatul) de pensie si carte de identitate ,tot in copie

– ANEXA 2b – prevede cererea ce se poate depune pentru pensa de urmas ( sunt enumerate, in cuprinsul cererii, aceleasi acte mai sus aratate )

– ANEXA 2 – model adeverinta pentru veniturile lunare individuale ale beneficiarului, adeverinta eliberata in baza documentelor aflate in arhiva unitatii emitente

pentru detalii privind legea nr 119/2010, AICI

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa