fisa postului

Fisa postului – obligatia legala a angajatorului

Fisa postului este un document obligatoriu ,e semnat de catre salariat la data incheierii contractului individual de munca si constituie anexa la contractul individual de munca.

Cu toate acestea, multi salariati nu semneaza, la data angajarii, fisa postului aferenta functiei pe care urmeaza sa o exercite. In consecinta, de-a lungul timpului, atributiile de serviciu se inmultesc fata de cele prezentate verbal la data angajarii. Fostul candidat se vede pus in situatia de a avea mai multe obligatii, desi, de cele mai multe ori, este remunerat cu aceeasi suma negociata initial. De asemenea, exista si angajatori care solicita exercitarea unor atributii care nu intra, in mod firesc, in obligatiile postului ocupat de salariat.

Reglementata de catre legislatia muncii, fisa postului nu este cunoscuta sau este ignorata, in multe cazuri, atat de catre angajator, cat si de salariat. Lipsa acesteia poate conduce la abuzuri exercitate asupra salariatilor, prin incarcarea lor cu sarcini care nu au facut obiectul ofertei de angajare sau care nu fac parte din atributiile specfice postului ocupat.

Sunt elemente care este necesar a fi cunoscute de catre salariati, deoarece acestea ii pot feri pe viitor de multe probleme, cu care, in mod curent, se confrunta la locul de munca.

Fisa postului contine elemente ce trebuie cunoscute de catre salariati, deoarece odata stabilite, acestea le ofera posibilitatea de a se apara de abuzurile angajatorilor.

Desi nu se inregistreaza la ITM odata cu inregistrarea contractului individual de munca, fisa postului este obligatorie. Ea constituie documentul oficial ce trebuie insusit si semnat de catre salariat la data angajarii, salariatul putand solicita un exemplar pentru el insusi.

In cadrul fisei postului, angajatorul face cunoscute pretentiile pe care le are de la persoana incadrata intr-o anumita functie. Astfel, aceasta cuprinde:

– suma atributiilor ce caracterizeaza postul;

– responsabilitatile suplimentare, care au legatura cu principalele atributii;

– in masura in care sunt necesare, aptitudinile speciale, cunostintele si abilitatile de care trebuie sa dea dovada salariatul, pentru a putea ocupa postul respectiv;

– calificarile solicitate;

– standardele de performanta;

– conditiile de lucru in care isi va desfasura activitatea salariatul;

– se pot prevedea modalitati de compensare, de promovare, etc;

– ierarhizarea postului – relatia cu alte posturi pe linie ascendenta (subordonare), descendenta (supraordonare) si la acelasi nivel (colaborare).

Importanta existentei si continutului fisei postului reies cel putin din urmatoarele:

– eventualele sanctiuni disciplinare pot fi aplicate numai in masura in care, salariatul incalca, nu exercita sau exercita in mod defectuos atributiile ce ii revin;

– fidelitatea fata de angajator se raporteaza la felul exercitarii atributiilor de serviciu;

– indeplinirea dispozitiilor de serviciu – sub aspectul legalitatii lor; salariatul este obligat sa indeplineasca dspozitiile date de superiorii lui, numai in masura in care acestea sunt legale;

– cunoasterea modului de exercitare a controlului ierarhic asupra modului de indeplinire a atributiilor de serviciu;

– in cazul in care contractul individual de munca este nul, din diferite motive, salariatul are dreptul la remunerarea muncii sale corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu.Astfel, in masura in care salariatul al carui contract de munca nu este valid, si-a indeplinit atributiile inscrise in fisa postului,poate solicita sa fie remunerat in consecinta.

– prin raportarea la cerintele angajatorului, se poate stabili eventuala necorespundere profesionala a salariatului (nu da dovada ca ar avea insusite cunostintele si / sau abilitatile necesare postului);

– de asemenea, pierderea neculpabila a abilitatilor speciale poate conduce la stabilirea necorespunderii profesionale a angajatului;

– stabilirea nivelului de competenta, prin evaluarea modului de executare a sarcinilor ce ii revin;

– in perioada programelor de calificare sau adaptare profesionala, formatorul este obligat sa supravegheze indeplinirea, de catre salariatul aflat in perioada de formare profesionala, a atributiilor de serviciu, in conformitate cu cerintele postului;

– angajatorul trebuie sa il despagubeasca pe salariat, atunci cand acesta a suferit un prejudiciu material, din culpa angajatorului, in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul;

– stabilirea relatiei cu alte posturi este importanta atunci cand se stabileste nivelul de responsabilitate, in cazul producerii unor pagube;

– ierarhizarea stabileste o cale coerenta de adresare ierarhica.

Angajatorul, in perioada in care, un anumit salariat lipseste de la locul de munca, din diverse motive, poate delega sarcinile sale de serviciu catre un alt salariat, dar aceasta delegare se face sub conditia existentei unei compatibilitati de atributii si a unui nivel de instruire corespunzator responsabilitatilor postului.

Sporirea atributiilor de serviciu, inclusiv prin modificarea felului muncii, se poate dispune unilateral de catre angajator, numai in imprejurari de forta majora.

Se poate proceda si la diminuarea sarcinilor salariatului, in unele cazuri, cum ar fi, de exemplu, trecerea temporara pe un alt post, ca urmare a unei sanctiuni disciplinare ori ca masura de protectie.

Modificarea fisei postului poate interveni ca urmare a schimbarii conditiilor, mediului sau cerintelor postului pentru care a fost elaborata. Dar, ca orice modificare, ea trebuie adusa la cunostinta salariatului, care o va semna.

Salariatul trebuie sa stie ca fisa postului este un instrument prin care se realizeaza obligatia de informare, pe care o are angajatorul fata de el, inca de la inceputul relatiilor de munca. Semnarea ei este dovada ca angajatorul si-a indeplinit respectiva obligatie.

Refuzati sa semnati o fisa a postului care prevede textul “si orice alte atributii..” sau expresii cu continut asemanator, care lasa loc la interpretari;aceasta este ilegala.

In incheiere, voi enumera cateva texte din codul muncii care fac referire directa sau indirecta la fisa postului:

– art. 17 alin. 2 lit. d) anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii, respectiv salariatul, cu privire la (…) functia / ocupatia ce urmeaza a o detine, conform COR sau altor acte normative, precum si atributiile postului;

– art. 39 alin. 2 lit. a) salariatul are obligatia de a (…) indeplini atributiile ce ii revin, conform fisei postului;

– art. 40 alin. 1 lit. b) angajatorul are dreptul sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat (…);

– art. 40 alin. 1 lit. c) in completarea sarcinilor trasate prin fisa postului, angajatorul are dreptul sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu sub rezerva legalitatii;

Alte articole din codul muncii care fac referire la fisa postului: art. 127, 188, 204 alin. 1 si 269 alin. 1.

In modelul – cadru al contractului individual de munca se precizeaza: ”atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul de munca”.

avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

Comments are closed.

Apel direct
Adresa