dreptul de retentie

DREPTUL DE RETENTIE

Dreptul de retentie se constituie in dreptul pe care o persoana care detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, refuza restituirea acestia pana la momentul in care acea persoana isi va executa obligatiile pe care le are fata de cel care detine lucrul si totodata, toate sumele pe care acesta le-a cheltuit cu pastrarea, imbunatatirea sau intretinerea lucrului.
Pentru a se putea invoca dreptul de retentie este necesar sa existe o legatura intre bunul retinut si obligatiile neexecutate ale creditorului restituirii.

Se poate considera o conexiune :

– Atunci cand creanta s-a nascut in legatura cu lucrul
– Cand detinerea bunului si creanta corelativa au fost prilejuite de acelasi raport juridic
In practica s-a decis ca, pentru a se invoca dreptul de retentie, bunul trebuie sa fie in proprietatea exclusiva a debitorului detinatorului.
Cazuri de recunoastere a dreptului de retentie ( caracter de exemplu):
– Creditorul gajist refuza restituirea bunului dat in gaj inainte de a fi primit plata creantei
– Comostenitorul supus raportului este in drept sa nu restituie imobilul masei succesorale pana nu I se vor restitui cheltuielile facute cu imobilul
– Chiriasul a carui evacuare se solicita, poate invoca dreptul de retentie pana la primirea despagubirilor pentru cheltuielile facute cu imobilul
– Depozitarul care a facut cheltuieli pentru conservarea si intretinerea bunului, il poate retine pana la momentul in care I se intorc cheltuielie facute cu bunul sau se platesc daunele pe care le-a suportat datorita depozitului

Natura juridica a dreptului de retentie:

– Este opozabil tuturor creditorilor chirografari si titularului bunului
– Este opozabil creditorilor privilegiati si ipotecari ai acelui bun daca dreptul acestora s-a nascut ulterior intrarii bunului in detentia creditorului retenor
– Este opozabil subdobanditorului bunului
– Nu confera prerogativa urmaririi bunului in mana altei persoane
– Dreptul de retentie inceteaza prin pierderea retentiei si nu mai poate fi castigat
– Dreptul de retentie este indivizibil
– Confera titularului dreptului de retentie doar o detentie precara deci nu are dreptul la fructe si nici nu poate invoca uzucapiunea
– Nu confera posibilitatea vanzarii bunului pentru a fi platit din pretul obtinut

Invocarea dreptului de retentie:

– De regula se invoca pe cale de exceptie in litigii privind restituirea bunului
– Alte ori este o exceptie de neindeplinire a contractului
– Poate fi invocat pe calea unei contestatii la executare a unei hotarari judecatoresti privind restituirea ori de cate ori acest drept s-a nascut ulterior pronuntarii hotararii

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa