contractul de intretinere

CONTRACTUL DE INTRETINERE

 • Aceasta varietate de contract nu are o reglementare specifica in legislatie astfel incat I se vor aplica regulile generale care guverneaza obligatiile civile.

Contractul de intretinere poate fi definit ca fiind un contract in baza caruia, o persoana, numita intretinator, se obliga fata de o alta persoana, numita intretinut, sa ii presteze intretinere lunara pe o perioada nelimitata in timp ( pana la decesul intretinutului) sau pe o perioada limitata in timp ( conform intelegerii celor doua parti contractante).

 • In schimbul intretinerii, intretinatorul primeste de la intretinut un bun mobil sau un bun imobil sau chiar o suma de bani .
 • Contractul are un caracter oneros, fiecare dintre cele doua parti avand un avantaj , un folos material ( intretinutul primeste ingrijirea de care are nevoie , iar intretinatorul primeste bunul mobil sau imobil sau suma de bani stabilita).
 • Necunoscandu –se intinderea obligatiilor ambelor parti ( decat in cazul in care intretinerea se acorda pe o anumita perioada prestabilita de timp), contractul are un caracter aleatoriu.
 • De asemenea, obligatiile fiind reciproce, contractul face parte din categoria celor bilaterale.
 • In baza contractului de intretinere, se transmite proprietatea bunului din patrimoniul intretinutului, in patrimoniul intretinatorului.
 • Contractul are caracter intuitu personae ; obligatia de intretinere nu se va transmite.

Pentru a fi valabil un asemenea contract, trebuie sa fie indeplinite unele conditii de validitate si anume:

 • – Ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a contracta
 • – Consimtamantul trebuie sa fie liber si neviciat
 • – Cauza sa fie licita si morala
 • – Bunul transmis sa se afle in circuitul civil
 • – Este de ajuns sa existe acordul de vointa al partilor consemnat printr-un inscris sub semnatura privata ( exceptie contractele care au ca transmisiune proprietatea unui bun imobil pentru care este obligatoriu a se incheia un contract sub forma autentica).

Efectele contractului de intretinere:

 • – Intretinutul are obligatia de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului instrainat,
 • – Intretinutul este obligat sa il garanteze pe intretinator contra evictiunii sau viciilor ascunse ale bunului transmis
 • – Intretinatorul are obligatia de a presta in natura, intretinerea, in favoarea intretinutului
 • – Intretinerea va trebui prestata la locul convenit intre parti sau, in lipsa unui asemenea acord expres, la domiciliul intretinutului

Cum inceteaza contractul de intretinere?

 • – Obligatia de intretinere va inceta la implinirea termenului prevazut in contract sau, daca nu s-a stablit un termen , la decesul intretinutului( cand contractul are efecte pe toata perioada vietii intretinutului)
 • – Contractul va putea fi reziliat astel incat in patrimoniul intretinutului reintra bunul instrainat cand intretinatorul nu isi respecta obligatiile asumate

La rezolutiunea contractului :

 • – Intretinutul redobandeste dreptul de proprietate asupra bunului instrainat
 • – Sumele prestate ca intretinere nu se restituie intretinatorului
 • – Intretinutul are obligatia de a restitui intretinatorului sumele platite de acesta cu titlu de impozite si prime de asigurare achitate pentru bunul transmis

Care sunt clauzele minime ce trebuie inscrise in contract?

Desi contractul este o integere intre parti, totusi acesta trebuie sa cuprinda un minim de clauze care sa se refere la:

 1. 1. Partile contractante
  2. Obiectul contractului
  3. Durata contractului
  4. Obligatiile partilor
  5. Forta majora
  6. Notificarile intre parti
  7. Modalitatea de incetare a contractului
  8. Solutionarea litigiilor
  9. Eventuale clauze finale

ESTE RECOMANDAT a se stipula si alte elemente cum ar fi clauze penale sau eventuale pacte comisorii, pentru simplificarea rezolvarii eventualelor litigii.

Nota:
Intretinerea poate fi prestata sub forma procurarii de alimente, medicamente, imbracaminte, incaltaminte, efectuarea curateniei in casa, mica gospodarire, plata facturilor de utilitati necesare- lumina, apa, intretinere etc.

IMPORTANT:

Contractul de intretinere poate cuprinde si clauze privind alte obligatii care nu tin de intretinere. De aceea, daca doriti sa va asigurati ca acordul contractual va reflecata in intregime si in limitele legii, voina dvs., apelati la un specialist pentru redacatarea acestuia.

avocat Laura Herescu

Comments are closed.

Apel direct
Adresa