asociatii de proprietari

LEGISLATIA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


Asociatia de proprietari reprezinta forma juridica de organizare prin care se reprezinta interesele comune ale proprietarilor  unui condominium, recunoscuta de lege.

Asociatia de proprietari capata personalitate prin sentinta judecatoreasca. Asociatia are caracter non-profit.

Asociatiile de proprietari se inregistreaza fiscal la organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au sediul fiscal.

Este important de stiut ca toate sumele pe care asociatia le obtine ( din inchirieri, subventionari,sponsorizari,dobanzi bancare, finantari nerambursabile etc) trebuie folosite numai in vederea dezvoltarii condominiului,imbunatatirii sau repararii partilor commune, remunerari membrilor active etc- toate in baza hotararilor adunarii generale a proprietarilor, membri ai asociatiei.

Proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei de proprietary si au acces, la cerere, la orice  document al acesteia.

Proprieterii membri ai asociatiei mai au si urmatoarele drepturi:

Sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei si, eventual, sa o conteste la presedintele acesteia in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei este obligat sa raspunda in termen de 7 zile

Proprietarul nu poate schimba destinatia sau aspectul proprietatii comune, fara a obtine mai intai acceptul din partea asociatiei de proprietari.

Proprietarul este obligat sa permita accesul in propriul apartament sau delegatului asociatiei cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna daca:

a)      Accesul catre respectivele elemente este asigurat numai prin respectivul apartament

b)      A fost notifict proprietarul cu un previz de 5 zile inainte de ziua in care se intentioneaza a se patrunde in apartament

Obligativitatea preavizului nu isi are aplicabilitate in cazuri urgent ,caz in care accesul se poate face fara preaviz.

Cum se efectueaza convocarile adunarii generale a asociatiei?

Legea obliga a se efectua convocarea proprietarilor,membri ai asociatiei, cu cel putin 7 zile inainte de data la care este stabilita intrunirea.

De asemenea, prin convocare, se aduce la cunostinta membrilor si ordinea de zi ; ordinea de zi poate fi completata in cadrul intrunirii, prin hotararea adunarii generale.

Convocarea se face in forma scrisa, prin afisare in loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator.

Proprietatea comuna poate fi utilizata de catre terti, personae fizice sa juridice ,de drept public sau de drept privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune.

Pentru lucrari majore cu privire la exploatarea, intretinerea, repararea, consolidarea ,reabilitarea si modernizarea proprietatii commune, asociatia de proprietary poate angaja , in numele proprietarilor si cu semnatura lor individuala, credite bancare sau oricare alte forme de creditare, conform prevederilor legale.

Asociatia de proprietari  poate stabili un system propriu de penalizari pentru orice suma cu tilu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi intarziere si se vor aplica numai dupa o perioaa de 30 de zile care depaseste termenul stability pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-a aplicat.

Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari ,afisate pe lista lunara de plata, este de maxim 20 zile calendaristice.

Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asocatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stablit.

Asociatia are un drept de privilegiu imobiliar asupra proprietatii datornicului, privilegiu care se va inscrie in partea a III a a cartii funciare .

Privilegiul se va radia doar al cererea presedintelui asocatiei de proprietary sau a proprietarului pe baza chitantei sau a altui inscris prn care asociatia confirma plata sumei datorate.

Fondul de rulment:

In sopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari  stabileste cuantumul si cote de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment.

De regula acesta se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice.

Stabilirea  cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesara pentru acoperirea cheltuielilor lunare inregistrate de asociatia de proprietari in anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari , majorate cu rata inflatiei.

CONTACT

Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

This entry was posted in legislatia asociatiilor de proprietari and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.