Drept civil

Cabinetul pune la dispozitia clientilor sai toata gama de servicii juridice ( consultanta, asistenta, reprezentare in litigii, redactari cereri, analize caz etc) cu privire la toate institutiile de drept civil, institutii ce sunt detaliate mai jos.

– Actul juridic – conditii de validitate atat in ceea ce priveste forma cat si fondul acestuia

– Nulitatile actului civil

– Obligatiile in raportul juridic civil

-Drepturi de creanta

-Raspunderea civila delictuala

– Principii generale aplicabile contractelor

– posesia

– dreptul de proprietate si modalitatile acestuia

Succesiunile

a)mostenirea legala

-regulile generale de vocatie succesorala legala

-reprezentarea succesorala

-clasele de mostenitori legali

-drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

b)succesiunea testamentara

-felurile testamentelor

-limitele dreptului de a dispune de bunurile mostenirii, prin testament

– liberalitatile care incalca rezerva succesorala

– mostenitorii rezervatari

– dreptul de optiune succesorala

– transmiterea mostenirii

– dobandirea posesiunii mostenirii

-indiviziunea si imparteala mostenirii

– imparteala de ascendent

Alte institutii importante:

– gestiuniea intereselor altuia

– plata nedatorata

–  imbogatirea fara justa cauza

Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului

–  actiunea oblica, indirecta sau subrogatorie

–  actiunea revocatorie sau pauliana

–  actiunea in simulatie

Moduri de transmitere a obligatiilor

– cesiunea de creanta

–  subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei

Transformarea obligatiilor

–  novatia

–  delegatia

Moduri de stingere a obligatiilor

–  compensatia

–  darea in plata

–  remiterea de datorie

–  imposibilitatea fortuita de executare

Fidejusiunea

Dreptul de retentie

Gajul

Garantiile reale mobiliare

Ipoteca

Privilegiile

CONTACT

Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

This entry was posted in drept civil and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.