Dreptul muncii

DREPTUL MUNCII

Cabinetul se adreseaza in egala masura salariatilor cat si angajatorilor, oferind servicii juridice complete in domeniul relatiilor de munca.

Relatia angajat-angajator

Contractul individual de munca

Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, contractul colectiv de munca la nivel de ramura, contractul colectiv de munca la nivel national

Actele aditionale ale contractului individual de munca

Clauze specifice
neconcurenta . mobilitatea . fidelitatea

orele suplimentare

fisa postului

Detasarea

delegarea

Concediile:

concediul de odihna

-concediul pentru studii

concediul medical

-concediul de maternitate

-concediul fara plata

-concediul pentru evenimente deosebite in familie

sanctiuni disciplinare

– procedura prealabila a cercetarii disciplinare

-sanctiuni disciplinare in raporturile de munca

Incetarea contractului individual de munca:

-incetarea contractului de munca din initiativa angajatului – demisia

-incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului

contractul de munca pe durata determinata

Alte aspecte specifice dreptului muncii.

ASIGURARI SOCIALE

Contributiile sociale  trebuie achitate obligatoriu de catre toti cei care , prin lege, sunt supusi reglementarilor in domeniu.

Neplata acestora atrage, pe langa lipsa beneficiilor ce izvorasc din aceste reglemetari cat si incadrarea faptelor in categoria faptelor de evaziune fiscala.

In cateva cuvinte, aceste contributii sociale se refera la :

  1. CAS –  contribuita la asigurari sociale – Legea 19/2000

–          Sunt obligati sa o achite:

a)      Salariati si angajatorii acestora

b)      Persoanele care desfasoara activitati independente

c)      Persoanele care au calitatea de asociat , administratorii si alte personae care obtin venituri din activitati profesionale

d)      De asemenea, sunt obligati a achita contributia si persoanele aflate in functii elective

  1. CASS – contributia de asigurari de sanatate

Sunt obligati sa o achite:

a)      Salariatii si angajatorii acestora

b)      Persoane  care desfasoara activitati independente

c)      Persoane aflate in functii elective asimilate salariatilor

d)      Persoane care obtin venituri din dividende, dobanzi,chirii, drepturi de autor si alte venituri care sunt supuse impozitului pe venit daca nu obtin venituri de natura celor mai sus aratate

  1. CFS – contributia la fondul de somaj

Sunt obligati sa o achite:

a)      Salariatii si angajatorii lor

b)      Persoanele aflate in functii elective

Facultativ,  pot fi achitate contributii si de :

a)      Persoane care desfasoara activitati independente

b)      Asociatii si administratorii

c)      Alte persoane care obtin venituri din activitati profesionale

Contributii datorate doar de angajator;

a)      Contributia pentru fondul de accidente de munca si boli profesionale

b)      Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale

c)      Contributia pentru fondul pentru persoanele cu handicap neincadrate (societati cu mai mult de 50 angajati si care nu angajeaza persoane cu handicap in procent de minim 4%)

d)      Comisionul pentru Camera de munca

CONTACT
Cabinet de avocat Laura Herescu
0722.33.80.81

This entry was posted in dreptul muncii and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.